Zilierii vor avea propriul REVISAL!

Distribuie articolul

Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) a anunțat încă de anul trecut trecerea de la formatul tipizat la cel electronic iar termenul  de punere în aplicare era primul trimestru al acestui an.

Cum normele metodologice de aplicare nu au fost finalizate la timp, punerea efectivă in aplicare va fi operată începând cu 25 iulie.

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) va elibera atât numele de utilizator cât și parola, necesare pentru utilizarea registrului electronic.

Registrul va fi completat de către beneficiar cu ajutorul aplicației informatice pentru dispozitive mobile „Inspecția Muncii”.

 În registrul electronic al zilierilor vor fi completate date ce privesc, pe de o parte, beneficiarul muncii și, pe de alta, lucrătorii prestatori. În cazul beneficiarului,  se vor trece datele societății.

 Pentru zilierii prestatori vor fi înscrise datele de identificare și cele privind activitatea desfășurată cum ar fi : numărul orelor lucrate, remunerația brută și netă, confirmarea participării la instruirea în domeniul securității și sănătății în muncă.

Registrul electronic al zilierilor va funcționa asemănător REVISAL, singura modificare fiind înregistrarea prestatorilor și transmiterea  zilnică a datelor către autorități, înainte de începerea activității.


Distribuie articolul

You May Also Like