Un nou curs pentru auditorii de siguranță rutieră

Distribuie articolul

Autoritatea Rutieră Română (ARR) anunță organizarea unui curs de perfecționare profesională a auditorilor de siguranță rutieră care se va desfășura spre finalul acestei luni, mai precis în data de 25 februarie 2021.

Cursul se organizează în conformitate cu prevederile Metodologiei de atestare a auditorilor de siguranță rutieră, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 656/2016.

Acesta se va desfășura în colaborare cu Universitatea Tehnică de Construcții din București prin utilizarea platformei de e-learning și a resurselor de învățare online utilizate în prezent de către unitatea de învățământ.

La acest curs de perfecționare profesională  pot participa auditorii de siguranță rutieră înscriși în Registrul auditorilor de siguranță rutieră deținut de ARR.

În perioada premergătoare cursului solicitanții trebuie să parcurgă etapele de înscriere și depunere a dosarelor:

•             transmiterea și înregistrarea dosarelor cu solicitările de participare la curs

•             analiza dosarelor înregistrate și publicarea situației cu persoanele înscrise la curs pe pagina de internet a ARR

•             depunerea contestațiilor (pentru operativitate, contestațiile se transmit prin e-mail la adresa relatii_publice@arr.ro)

•             soluționarea contestațiilor și publicarea listei finale cu persoanele înscrise la curs pe pagina de internet ARR

•             achitarea tarifului aferent cursului, în cuantum de 500 lei/persoană și încheierea contractelor cu persoanele înscrise la curs.


Distribuie articolul

You May Also Like

Lasă un răspuns