Cuantum majorat pentru ajutorul de deces

Distribuie articolul

Potrivit legislației din domeniul public de pensii și asigurări sociale, cuantumul ajutorului de deces s-a majorat în acest an cu  266 lei, respectiv, cu 133 lei, în plus față de 2020 pentru următoarele persoane: asigurații sau pensionarii (5.429 lei), membru de familie al asiguratului / pensionarului (2.715 lei).

În cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, ajutorul de deces se achită asiguratului sau pensionarului al cărui membru de familie a decedat.

Membru de familie, în sensul legii, poate fi: soțul/soția; copiii proprii, copiii adoptați, copiii aflați în plasament familial sau cei încredințați spre creștere familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă își continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani, copiii indiferent de vârstă, aflați în întreținere, dacă au devenit inapți pentru muncă din cauza stării de sănătate înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, respectiv 26 de ani; părinții și bunicii oricăruia dintre soți.

Ajutorul de deces se achită în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare de către: Casa județeană de pensii, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului respectiv al unui membru de familie al acestuia; instituția care gestionează bugetul asigurărilor pentru șomaj, în cazul decesului șomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia.

Ajutorul de deces se achita unei singure persoane care poate fi, după caz: soțul supraviețuitor; copilul; părintele; tutorele; curatorul; oricare persoană care dovedește cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces, dacă nu există altă solicitare din partea persoanelor menționate.


Distribuie articolul

You May Also Like