Bilanț la Direcţia pentru Cultură Galaţi

Distribuie articolul

O informare publică de zilele trecute, a reprezentanților Direcţiei Judeţene pentru Cultură Galaţi ne lămurește cu privire la activitatea desfășurată de acest serviciu deconcentrat al Ministerului Culturii, cu atribuţii ce ţin de implementarea politicilor naţionale la nivel local. Cu un colectiv deficitar de personal, cei doar șase specialiști ai DJC Galați reușesc performanța realizării unei bogate și diversificate palete de activități de profil, după cum reiese din prezentarea făcută în ședința de Dialog Social, organizată lunar la Prefectură.

Astfel, în ceea ce priveşte controlul respectării legislaţiei-cadru în domeniul culturii şi al patrimoniului naţional imobil, mobil şi imaterial, este vorba de protejarea bunurilor culturale mobile şi a monumentelor istorice.

În județul Galați lista monumentelor istorice inventariate de angajații DJC conține un număr de 263 monumente istorice, pe categorii: 96 de Monumente de arheologie, 141 Monumente de arhitectură, 21 de Monumente de for public și 5 Monumente memoriale şi funerare.

Protejarea monumentelor istorice, activitate de bază desfășurată de către instituție, constă, însă, și în modul în care se acordă avize in baza Legii 422/2001 pentru interventii la monumentele istorice, în zona de protectie a monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Documentația este stufoasă și cercetarea ei este laborioasă. Din interacțiunea cu solicitanții s-au născut 2 litigii din aplicarea legislației privind protejarea și punerea în valoare a monumentelor istorice, care s-au concretizat și cuprocese juridice și dosare în instanță, după cum urmează:

– Dosar nr. 15539/233/2022 – Tribunalul Galați;

– Dosar nr. 2211/196/2020 – Curtea de Apel Galați – Decizie Penală;

Privind activitatea desfășurată în domeniul Patrimoniului Arheologic, DJC Galați a informat că

– se derulează permanent controlul respectării autorizațiilor de cercetare/săpătură arheologică, a Regulamentului săpăturilor arheologice din România și a Standardelor și procedurilor arheologice in unitatea administrativ-teritoriala de competență.

– Se analizează documentaţii în vederea avizării lucrărilor ce urmează a fi efectuate in zonele cu patrimoniu arheologic. În acest domeniu, în urma colaborării cu APM, au fost analizate și s-au emis puncte de vedere ale D.J.C. Galați pentru un număr de 116 lucrări/334 documentații.

Privind Patrimoniul Cultural Mobil, în cazul gestionării descoperirilor de bunuri arheologice, epigrafice, numismatice, paleontologice sau geologice, cu caracter intamplator:

– S-a purtat corespondență cu Ministerul Culturii referitor la procedura privind darea în administrare a bunurilor arheologice descoperite întămplător;

– Descoperire întâmplătoare a unor bunuri arheologice (trei topoare din bronz, de tip celturi și o daltă din bronz, datate în perioada târzie a Epocii Bronzului), în comuna Buciumeni;

– colaborare cu: Muzeul de Istorie Tecuci, Postul de Poliție Cosmești, Primăria Buciumeni;

Baza de date teritorială de evidență a bunurilor culturale clasate la nivelul județului de referință cuprinde în acest moment: 1369 bunuri clasate, dintre care: Tezaur 523, Fond 846;

Totodată, s-au realizat 46 verificări în vederea respectării obligaţiilor ce revin operatorilor economici autorizaţi să comercializeze bunuri culturale mobile

De asemenea, s-au efectuat 40 controale / verificări pe teren, amplasare, intervenţii, consiliere privind protejare a monumentelor de for public; s-a purtat 19 corespondențe privind protejarea monumentelor de for public, verificarea și înaintarea documentațiilor pentru avizarea intervențiilor sau amplasarii monumentelor de for public.

În evidența DJC Galați a monumentelor de for public, în județul Galați sunt 320 de astfel de monumente:

– în mun. Galați: 158;

– în mun. Tecuci: 27

Iar 27 de monumente de for public sunt clasate ca monumente istorice.

Și în acest an, DJC Galați a realizat mai multe proiecte culturale finanțate /co-finanțate de direcție, desfășurate în parteneriat cu alte instituții, după cum urmează:

– Ciclul de conferințe „Poveștile orașului meu”:

„Povestea unui muzeu unic în România”;

„Steaua lui David la Galați”

„Oameni, ziare și minuni”

„Eroii de la Dunăre. Poveștile sportului gălățean”

– Gala Culturii Gălățene


Distribuie articolul

You May Also Like