Simpozionul Internaţional de Inginerie Electrică şi Electronică – ISEEE 2021

Distribuie articolul


În perioada 28 – 30 octombrie 2021 se va deschide în cadrul Facultății de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați a cea de-a 7-a ediție, Simpozionul Internațional de Inginerie Electrică şi Electronică – ISEEE 2021.


Domeniul Ingineriei Electrice a fost şi rămâne un domeniu de vârf al Ingineriei, cu mare impact asupra econ-omiei naţionale şi are, în egală măsură, o pondere importantă în dezvoltarea tuturor activităților economice.


În domeniul Ingineriei Electrice se au în vedere următoarele direcţii de vârf: Electronică de putere, Acţionări electrice, Sisteme electronice de putere pentru energii regenerabile, Vehicule electrice. În domeniul Ingineriei Electronice, Telecomunicații şi Tehnologii Informaţionale se au în vedere tematici precum Procesarea sem-nalelor, Comunicații, Transmisia datelor.


Vor fi dezbătute idei și rezultate obținute pe marginea tematicilor de cercetare: Securitatea cibernetică a aplicațiilor industriale, Internetul tuturor lucrurilor pentru aplicațiile industriale, Electronică medicală. ISEEE se încadrează între cele mai renumite conferințe internaționale aflate sub patronajul IEEE (Institute of Electri-cal and Electronics Engineering), fiind co-sponzorizată tehnic de către IEEE Romania Section, IEEE Power Elec-tronics Romania Chapter și IEEE CAS/CS Joint Chapter.


Preşedinţii de onoare ai acestei ediţii sunt: Prof. dr. ing. Francesco Profumo, membru al Academiei Europei în domeniul Fizică şi Științe Inginereşti, membru al Academiei Tehnice din Italia şi Prof. dr. ing. Marian Piotr Kaźmierkowski, membru al Academiei Poloneze de Științe, profesor la „Warsaw University of Technology”, din Polonia. Ca și în cazul edițiilor anterioare, lucrările vor fi propuse pentru publicare în baza de date inter-naţională de prestigiu IEEE Xplore ® Digital Library și trimise pentru indexare în baza de date ISI Thomson Reuters.

De asemenea, sunt încurajate transmiterea rezultatelor cercetării către publicarea unui număr spe-cial „Power Quality Improvement in Energy Systems” în revista Energies (IF 3.004).
Detalii:
• Guest Editor: Prof. dr. Florin Constantinescu, Prof. dr. ing. Marian Găiceanu
• Website: https://www.mdpi.com/journal/energies/special_issues/power_quality_improvement_energy_systems
• Deadline for manuscript submissions: 16 February 2022
• LinkedIn: energies@mdpi.com
Deschiderea oficială a lucrărilor celei de-a șaptea ediţii a Simpozionului Internaţional de Inginerie Electrică şi Electronică – ISEEE 2021 va avea loc joi, 28 octombrie 2021, începând cu orele 12.00.


Distribuie articolul

You May Also Like