Pentru toate activitățile cu impact de mediu este nevoie de autorizație de mediu

Distribuie articolul

Agenția pentru Protecția Mediului Galați aduce la cunoștință persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizate, etc., din județul Galați că pentru desfășurarea unei activități cu posibil impact semnificativ asupra mediului este necesară obținerea autorizației de mediu.

Aceste activități se regăsesc în Ordinul MMDD nr. 1798/2007 – Anexa 1 – Lista activităților supuse procedurii de emitere a autorizației de mediu.
❗️Important de precizat este faptul că funcționarea fără #autorizație de mediu este interzisă pentru activitățile care fac obiectul procedurii de autorizare din punct de vedere al protecției mediului și prin urmare acest lucru se sancționează conform legii.

Astfel, titularul activității va solicita emiterea autorizației de mediu la Agenția pentru Protecția Mediului Galați, prin depunerea unei documentații care va conține următoarele documente:
➡️ cererea pentru eliberarea autorizației de mediu;
➡️ fișa de prezentare și declarație având conținutul cuprins în anexa nr. 2 la Ord. 1798/2007 ;
➡️ dovada că a făcut publică solicitarea prin cel puțin una dintre metodele de informare prevazute în anexa nr. 3 la Ord. 1798/2007;
➡️ plan de amplasament;
➡️ plan de încadrare în zonă;
➡️ certificat de înregistrare al firmei și certificat constatator după legea 359/2004 emise de Oficiul Registrului Comerțului;
➡️ procesul-verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse prin acordul de mediu întocmit potrivit legislației în vigoare, sau, după caz, nota privind stadiul de realizare a programului pentru conformare existent;
➡️ Dovada achitării tarifului de 500 lei.
Formularele necesare depunerii solicitării autorizației de mediu se găsesc pe site-ul agenției http://apmgl.anpm.ro secțiunea #Reglementări – autorizația de mediu http://www.anpm.ro/web/apm-galati/autorizatia-de-mediu.


Distribuie articolul

You May Also Like