Securitatea şi sănătatea la locul de muncă vizată cu precădere, în acest an, de inspectorii ITM

Distribuie articolul

În perioada 29.03 – 14.04.2021 s-a desfăşurat Campania Naţională privind respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă, de către agenţii de muncă temporară şi de către utilizatorii salariaţilor temporari. La nivelul judeţului Galaţi rezultatele obţinute în această campanie se pot vedea în raportul făcut public, la final:


în domeniul relaţiilor de muncă (RM): au fost verificaţi 11 agenţi de muncă temporară care aveau un număr de 4 contracte de punere la dispoziție aflate în derulare și 294 contracte de muncă temporară aflate în executare din care 7 în străinătate, precum şi 5 utilizatori ai salariaților temporari; nu au fost constatate încalcări ale legislației în domeniu;
în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM): au fost verificaţi 12 agenţi de muncă temporară care au pus la dispoziție un număr de 306 salariați. Au fost dispuse 3 măsuri pentru remedierea celor 3 neconformități constatate: contracte cu clauze SSM incomplete, instruire necorespunzătoare, organizare activitate de prevenire și protecție necorespunzătoare şi au fost aplicate 3 sancțiuni contravenționale (avertismente) unui număr de 2 agenţi de muncă temporară;


De asemenea, au fost verificaţi 3 utilizatori ai salariaților temporari având un număr total de 288 salariați detașati. A fost dispusă o măsură pentru o neconformitate constatată – instruirea efectuată în domeniul SSM a personalului pus la dispoziţie este necorespunzătoare şi a fost aplicată o sancţiune contravenţională (avertisment).

Totodată, din această lună controalele inspectorilor ITM Galați vor continua și în sectorul construcțiilor, cu cea de a doua etapă, privind securitatea la locul de muncă. Astfel, în perioada aprilie-octombrie 2021, potrivit informării publice, verificările vor viza modul de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcţiilor, precum și implementarea măsurilor necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătatea lucrătorilor de pe şantierele temporare sau mobile.


În prima etapă, desfășurată în primul trimestru al anului, 50 de companii gălățene care fac parte din grupul-ţintă au primit informări cu privire la măsurile legale de prevenire și protecție a lucrătorilor.


Distribuie articolul

You May Also Like