PROGRAMĂRI ON-LINE LA BULETINE

Distribuie articolul

COMUNICAT DE PRESĂ

În vederea desfăşurării în condiţii optime a activităţii de lucru cu publicul şi totodată pentru a gestiona mai bine fluxul de persoane, începând cu data de 03.09.2018, accesul cetăţenilor la ghişeul de primiri acte se poate face şi pe bază de programare online, accesând site-ul https://buletine.primariagalati.ro.

Programarea online se adresează persoanelor care solicită act de identitate din următoarele motive:

Eliberarea primului act de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani;
Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani;
Eliberarea unui nou act de identitate ca urmare a expirării celui anterior;
Eliberarea primului act de identitate ca urmare a pierderii/furtului/distrugerii/deteriorării celui anterior;
Eliberarea primului act de identitate ca urmare a schimbării domiciliului;
Eliberarea primului act de identitate ca urmare a schimbării numelui/prenumelui;
Eliberarea primului act de identitate ca urmare a schimbării denumirii străzilor/renumerotării imobilelor;
Stabilirea reşedinţei;
Eliberarea cărţii de identitate provizorii pentru persoanele domiciliate în străinătate care locuiesc temporar în România;

Alte motive prevăzute de lege.
Nu se fac programări online pentru:
Schimbarea domiciliului din străinătate în România.

Site-ul a fost realizat de către societatea IV FUTURE şi nu a presupus costuri de execuţie.

SURSA: PRIMĂRIA GALAȚI


Distribuie articolul

You May Also Like