Posturi vacante scoase la concurs, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din Galați

Distribuie articolul

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din Galați organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante de:

La Secţia clinică Anestezie şi terapie intensivă:
-1 post îngrijitoare cu studii generale.
La Serviciul de anatomie patologică:
-1 post îngrijitoare cu studii generale.
La Bloc operator:
-1 post îngrijitoare cu studii generale.
La Secţia clinică Cardiologie:
-1 post îngrijitoare cu studii generale.
La Secţia clinică Chirurgie generală II:
-1 post îngrijitoare cu studii generale.
La Secţia Chirurgie generală III:
-1 post îngrijitoare cu studii generale.
La Secţia Chirurgie toracică:
-1 post îngrijitoare cu studii generale.
La Compartimentul dc Chirurgie vasculară:
-1 post îngrijitoare cu studii generale.
La Secţia Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice:
-1 post îngrijitoare cu studii generale.
La Secţia clinică Gastroenterologie:
-1 post îngrijitoare cu studii generale.
La Compartimentul Geriatrie şi gerontologie:
-1 post brancardier cu studii generale;
-1 post îngrijitoare cu studii generale.
La Compartimentul de Reumatologie:
-1 post îngrijitoare cu studii generale.
La Secţia clinică Neonatologie:
-1 post îngrijitoare cu studii generale.
La Secţia clinică Neurologie:
-1 post îngrijitoare cu studii generale.
La Secţia Urologie:
-1 post îngrijitoare cu studii generale.
La Spălătorie:
-2 posturi de spălătorese cu studii generale.
La Spaţii nesanitare:
-1 post îngrijitoare eu studii generale.
La Bloc alimentar:
-1 post îngrijitoare cu studii generale.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: http://posturi.gov.ro/post/ingrijitoare-brancardier-spalatorese-spitalul-clinic-judetean-de-urgenta-sf-apostol-andrei-galati/.

Relaţii suplimentare se obțin la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi, cu sediul în Galaţi, Strada Brăilei nr. 177, telefon 0236/301.109 .

Totodată,  Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din Galați organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, de:

La Secţia clinică Anestezie şi terapie intensivă:
– 2 posturi asistenţi medicali principali generalişti cu studii postliceale.

La Bloc operator
– 1 post asistent medical principal generalist cu studii postliceale;
– 1 post asistent medical generalist debutant/asistent medical generalist/asistent medical generalist principal, cu studii superioare de lungă durată/superioare de scurtă durată/postliceale.

La Secţia Chirurgie generală III:
– 1 post registrator medical debutant/registrator medical/registrator medical principal cu studii medii.

La Compartimentul de prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale:
– 1 agent dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare cu studii generale.

La Secţia clinică Gastroenterologie:
– 1 post asistent medical principal generalist cu studii postliceale.

La Compartimentul Geriatrie şi gerontologie:
– 1 post kinetoterapeut cu studii superioare.

La Secţia clinice Medicină internă I:
– 1 post asistent medical generalist cu studii postliceale.

La Secţia clinică Medicină internă II:
– 1 post registrator medical debutant/registrator medical/registrator medical principal cu studii medii.

La Compartimentul de Reumatologie:
– 1 post asistent medical principal generalist cu studii postliceale.

La Secţia clinică Neonatologie:
– 1 post asistent medico-social cu studii postliceale.

La Secţia clinică Neurologie:
– 1 post asistent medical generalist debutant/asistent medical generalist/asistent medical generalist principal, cu studii superioare de lungă durată/superioare de scurtă durată/postliceale.

La Secţia clinică Obstetrică ginecologic I:
– 1 post asistent medico-social debutant/asistent medico-social/asistent medico-social principal, cu studii superioare de lungă durată/superioare de scurtă durată/postliceale;
– 1 post moaşă debutantă/moaşă/moaşă principală cu studii superioare la Blocul de naşteri.

La Secţia clinică Oncologie medicală:
– 1 post asistent medical debutant generalist cu studii superioare;
– 1 post asistent medical principal generalist cu studii postliceale;
– 1 post registrator medical debutant/registrator medical/registrator medical principal cu studii medii pentru spitalizările de zi.

La Ambulatoriul integrat spitalului – Fişier:
– 1 post registrator medical debutant/registrator medical/registrator medical principal cu studii mediiLa Secţia Cronici Iveşti:
– 1 post asistent medical principal generalist cu studii postliceale;
– 1 post infirmieră debutantă eu studii generale.

La Serviciul Evaluare sanitară, informatică şi statistică medicală:
– 1 post registrator medical debutant/registrator medical/registrator medical principal cu studii medii.

La Biroul Contractări, aprovizionare:
– 1 post referent de specialitate gradul I cu studii superioare.

La Personal deservire:
– 1 post muncitor calificat II lenjer.

La Centrală telefonică:
– 1 post muncitor calificat m telefonist

La Bloc alimentar:
– 1 post muncitor calificat IV bucătar.

La Atelierul tehnic:
– 1 post muncitor calificat I electrician.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice: http://posturi.gov.ro/post/functii-contractuale-spitalul-clinic-judetean-de-urgenta-sf-apostol-andrei-galati/.


Distribuie articolul

You May Also Like