Luna trecută, gălățenii au avut parte, doar o zi, de aer ”rău”

Distribuie articolul

Agenția pentru Protecția Mediului Galați ne-a informat că în cursul lunii trecute, indicii generali zilnici de calitate a aerului au variat între “acceptabil” și “rӑu”. Nu s-au semnalat depăşiri ale valorilor limită/valorilor ţintă la niciunul dintre poluanţii monitorizaţiȋn staţie, conform Legii privind calitatea aerului înconjurător nr. 104/2011, cu modificǎrile ulterioare.


Ca o particularitate, indicele general de calitate a aerului ”rӑu” din data de 08.03.2021 este dat de indicele specific corespunzǎtor poluantului dioxid de azot, ca urmare a valorii orare de 122,88 μg/m3, înregistratӑ la ora 21:00, dar nu s-a depǎșit valoarea limitǎ orarӑ de 200 μg/m3.

”Precizăm că, în conformitatecu Art.8, lit. l, dinLegea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare, ȋncepând cu luna februarie 2020, în staţiile de monitorizare a calităţii aeruluis-a trecut la desfășurarea unui program de măsurători indicative pentru determinarea metalelor grele. Programul a fost elaborat de Direcția Centrul de Evaluare a Calităţii Aerului din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, aprobat de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și are drept scop eficientizarea resurselor materiale și de timp, necesare pentru activitatea de monitorizare, inclusiv etapele de validare a datelor. Conform acestui program, pentru metale grele, monitorizarea se realizează într-un singur punct de prelevare din fiecare zonă/aglomerare, pe parcursul a 8 săptămâni, distribuite uniform pe toată durata anului. La nivelul judeţului Galaţi, pentru monitorizarea metalelor s-a ales staţia de monitorizare de fond urban GL2, destinată evaluării calităţii aerului în zona urbană.”, se mai spune în comunicatul APM Galați

Staţia GL2 se află amplasată în Galaţi, Str. Domnească, nr. 7, în zona blocurilor P3–P5.

Reţeaua automată de monitorizare a calităţii aerului din județul Galați este alcătuită din 5
staţii de monitorizare, amplasate astfel încât să fie reprezentative pentru protecţia sănătăţii umane şi a mediului la nivelul întregului tertoriu, asigurând alinierea la normele internaţionale şi la reglementările Uniunii Europene.


Amplasarea staţiilor s-a realizat astfel încât nivelul de poluare să nu fie influenţat de o singură sursă ci de aportul integrat al surselor de poluare


Distribuie articolul

You May Also Like