Gălățenii, ”bătuți de soartă” dar și de dezinteresul primarilor aleși

Distribuie articolul


Reprezentanții doar a patru localități din județul Galați și-au arătat interesul, conform legislației în vigoare, să își sprijine concetățenii, afectați de fenomenele hidrometeorologice nefavorabile, pentru a primi despăgubiri.

Ultimul raport al Direcției Județene pentru Agricultură Galați, prezentat, zilele acestea, în cadrul Comisiei de Dialog Social din cadrul Prefecturii arată că mai multe localități din județ, printre care Galați, Valea Mărului, Munteni, lndependența, Schela, Măstăcani, Foltești, au fost serios afectate de fenomenele hidrometeorologice nefavorabile.

Și aici putem enumera furtuni, ploi torențiale, care au avut ca rezultat căderi masive de grindină, vijelii, șiroiri și băltiri, ce au afectat negativ culturile agricole.

Conform HG 577/2016, privind managementul tipurilor de risc, furtuni, precipitații masive, inundații, autoritățile responsabile cu rol principal sunt Ministerul Apelor și Pădurilor, Ministerul Afacerilor Interne și, cu rol secundar, MADR.

În situația producerii fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile descrise anterior se acționează în baza legislației specifice cuprinsă în Ordinul comun Nr. 459/78 din 7 martie 20l9 (emis pentru aprobarea regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică, precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră”. Urmare a producerii acestor fenomene hidrometeorologice, comisiile CLSU numite de primarii UAT-urilor sunt obligate să transmită către SGA Galați, Rapoartele Operative întocmite în baza înștiințărilor depuse la sediul primăriilor
de către producătorii agricoli, documente care să conțină detalii despre suprafețele agricole cultivate și afectate.

Din păcate, dintre UAT-urile afectate de fenomenele hidrometeorologice nefavorabile doar Galați, Munteni, Valea Mărului și Schela au respectat termenele stabilite prin Ordinul 459/78/2019, și anume, 24 ore de la producerea fenomenului și 12 ore de la încetarea acestuia. SGA Galați a înaintat situațiile pe UAT-uri Instituției Prefectului Județului Galați pentru care a fost emis Ordinul Nr.240/28.06.2021, prin care erau numite comisiile de constatare și evaluare a pagubelor produse de fenomene hidrometeorologice, formate din reprezentanți ai DAJ Galați, IJSU și UAT-uri.

”În urma deplasărilor în teren, a verificărilor și centralizării proceselor verbale la UAT Munteni și Galați, din totalul suprafeței declarate de 6.184,09 ha, a rezultat o suprafață afectată de teren agricol de 2.829,24 ha, într-un procent de 45,75 la sută, totalizând o valoare a cheltuielilor de 12,74 milioane lei”, după cum s-a precizat în raportul DAJ Galați.


Reprezentanții Direcției pentru Agricultură Județeană au precizat că legislația specifică în cazul producerii unor fenomene hidrometeorologice periculoase care pot produce efecte negative culturilor agricole este aplicabilă, în momentul de față, numai secetei pedologice.


Distribuie articolul

You May Also Like