Ce se va discuta, mâine, în ședința ordinară a Consiliului Local Galați

Distribuie articolul

Mâine va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local Galați, care va începe la ora 11,00, zi în care se va discuta despre mai multe proiecte de hotărâre, cum ar fi:

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Galați;
 • Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Galați, pentru anul școlar 2024-2025;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local Galați care dețin clădiri și terenuri situate în parcul industrial de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Galați;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru acordarea reducerilor și scutirilor de la plata impozitului pe clădiri și terenuri pentru întreprinderile care activează pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Galați;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea schemei de minimis privind acordarea unor facilități fiscale contribuabililor persoane juridice;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 32, Armata Poporului, nr. 59;
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 47, str. Ardeleana, nr.3;
 • Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat în Micro 17, Strada Enăchiță Văcărescu nr. 1, zona Pieței Agroalimentare;
 • Proiect de hotărâre privind vânzarea unor terenuri, proprietatea privată a Municipiului Galați, situate pe Strada Traian nr. 339 bis și Strada Traian nr. 339 – 339bis;
 • Proiect de hotărâre privind apartamentarea construcției bloc de locuințe ANL, bloc S1, situată în județul Brăila, comuna Vădeni, strada Berlin nr. 27, în 28 unități individuale;

 

 • Proiect de hotărâre privind apartamentarea construcției bloc de locuințe ANL, bloc S2, situată în județul Brăila, comuna Vădeni, strada Berlin nr. 25, în 28 unități individuale;

 

 • Proiect de hotărâre privind apartamentarea construcției bloc de locuințe ANL, bloc S3, situată în județul Brăila, comuna Vădeni, strada Berlin nr. 23, în 28 unități individuale;

 

 • Proiect de hotărâre privind apartamentarea construcției bloc de locuințe ANL, bloc S4, situată în județul Brăila, comuna Vădeni, strada Berlin nr. 21, în 28 unități individuale;

 

 • Proiect de hotărâre privind apartamentarea construcției bloc de locuințe ANL, bloc S5, situată în județul Brăila, comuna Vădeni, strada Berlin nr. 19, în 28 unități individuale;

 

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a Caietului de sarcini al serviciului de administrare și exploatare a târgului auto din Municipiul Galați;

 

 • Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 107/16.03.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Renovarea energetică a imobilului din Strada Brăilei nr. 165 (fost cinematograf Țiglina)”;

 

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice a Colegiului de industrie alimentară Elena Doamna Galați – atelier și corp școală”;

 

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice a imobilului din Str. 1 Decembrie 1918 nr. 18, bloc F”;

 

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Consolidarea și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale Ludovic Cosma – Corp C1-Școală, Corp C2 – Sală sport și Corp C5- cabină poartă;

 

 • Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat în cartier Țiglina II, Strada Brăilei nr. 140 G;

 

 • Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local al Municipiului Galați a cheltuielilor pentru participarea Liceului de Turism și Alimentație „Dumitru Moțoc” – Galați în cadrul proiectului „Consolidarea competențelor profesionale prin stagii de practică pentru elevii Liceului Dumitru Moțoc din Galați”;

 

 • Proiect de hotărâre privind stabilirea plafonului creanțelor fiscale care pot fi anulate, la suma de 39,99 lei, pentru creanțele aflate în sold la 31.12.2023;

 

 • Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 103/22.03.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Refacere sistem rutier și regenerare urbană interior cartier Mazepa I”, cu modificările ulterioare;

 

 • Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 81/15.02.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Refacere sistem rutier și regenerare urbană interior cartier Mazepa II”, cu modificările ulterioare;

 

 • Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 70/15.02.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Refacere sistem rutier și regenerare urbană interior cartier Țiglina I”, cu modificările ulterioare;

 

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galați;

 

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale datorată de Municipiul Galați în calitate de membru al Asociației Municipiilor din România;

 

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Transurb S.A. Galați;

 

 • Proiect de hotărâre privind finanțarea din bugetul local al Municipiului Galați a cheltuielilor pentru participarea Liceului Tehnologic „Anghel Saligny” – Galați în cadrul proiectului „Oportunități de educație de calitate pentru elevii din învățământul profesional și tehnic”;

 

 • Proiect de hotărâre privind alipirea unui teren, proprietate publică a Municipiului Galați, situat pe Bd. Siderurgiștilor – Tronson 2, cu un teren, proprietate publică a Municipiului Galați, situat pe Str. Drumul Viilor nr. 8, lot 2;

 

 • Proiect de hotărâre privind alipirea unui teren, proprietate publică a Municipiului Galați, situat pe Bd. George Coșbuc – tronson cuprins între Str. Stefan cel Mare și Alexandru Măcelaru, cu un teren, proprietate publică a Municipiului Galați, situat pe Bd. George Coșbuc nr. 261;
 • Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a unui teren, proprietate publică a Municipiului Galați, situat pe Str. Oțelarilor nr. 34, aferent bloc D4, lot 1;

 

 • Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a unui teren, proprietate publică a Municipiului Galați, situat pe Str. 1 Decembrie 1918 nr. 25, lot 2/1/1/1;

 

 • Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe Str. Poșta Veche nr. 202;

 

 • Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 464/15.09.2017 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Galați în Consiliul Director al Asociației Grupul de Acțiune Locală STRATEGAL;

 

 • Proiect de hotărâre aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 13, Războieni, nr. 188;

 

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 23, str. Tecuci, Nr. 181;

 

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 35, str. Nicolae Caranfil, nr.5E;

 

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 1, str. Zimbrului, nr. 19A;

 

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 15, str. Gării, nr. 49;

 

 • Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 13/31.01.2023 privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Renovarea integrată a Teatrului Dramatic „Fani Tardini” Galați;

 

 • Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană, în favoarea Societății Distribuție Energie Electrică S.A., pe un teren proprietate publică a municipiului Galați;

 

 • Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați;

 

 • Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 315/27.05.2021 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 

 • Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 124/16.03.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Renovarea energetică a Gradinitei cu program prelungit Step by Step”;

 

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice a Colegiului Național Costache Negri (Corp C1)”;

 


Distribuie articolul

You May Also Like