Casa de Pensii Galați, apel către pensionarii care primesc drepturile în cont bancar

Distribuie articolul

În situația beneficiarilor de prestații acordate în sistemul public de pensii, stabilite și plătite de
casele teritoriale de pensii, care au optat pentru achitarea drepturilor bănești în cont curent sau
cont bancar, ce nu au fost găsiți la domiciliu și au fost avizați, documentele de informare cu
privire la sumele plătite (taloanele mov), nesolicitate, se păstrează la sediul subunității poștale până în ultima zi lucrătoare a lunii în curs.

Dupa expirarea acestui termen, taloanele mov se arhivează la sediul Oficiului Județean de
Poștă corespunzător, pentru un termen de 24 de luni față de luna de prezentare, fiind
transmise la domiciliul beneficiarilor de drepturi sau împuterniciților, după caz, la solicitarea
acestora.

Documentele de informare cu privire la sumele platite, nesolicitate în cele 24 de luni de către
persoanele anterior menționate, vor fi transmise către casele teritoriale de pensii.

Potrivit comunicatului de presă al CJP Galați, activitățile descrise sunt stabilite în baza prevederilor art. 26 și ale art. 27 din. Convenția nr. 4112/MMSSF/23.12.2003, nr. 652/CNPAS/22.12.2003, respectiv nr. 100/555/CNPR/22.12.2003, coroborat cu adresa CNPR nr. 109/807/10. 02.2021
Taloanele mov aferente lunilor anterioare martie 2021 pot fi solicitate la sediul Casei Județene de
Pensii Galați.

” Birou Resurse Umane, Comunicare si Relatii Publice , * Str. Stiintei, nr. 97, Galati; Tel.: +4 0236 310192; Fax: +4 0236 470177; * pensiigalati@gmail.com; wew.cnpp.ro / www.cjpgalati.ro


Distribuie articolul

You May Also Like