A dat covidu’ și-n justiție!

Distribuie articolul

De astăzi şi până în ajunul Crăciunului activitatea la Tribunalului Galaţi se va desfășura la cote de avarie, cauza fiind numărul mare de personal infectat cu coronavirus.

Printr-un comunicat de presă, conducerea Tribunalului afirmă că numărul de persoane infectate cu Covid 19 este într-o creștere alarmantă, iar riscul unei și mai mari contaminări este unul major.

Prin Hotărârea 30 de ieri, Colegiul de conducere a dispus următoarele măsuri privind restrângerea activităţii judiciare :

I. Suspendarea programului de lucru cu publicul la Centrul de informare si relaţii cu publicul şi la Biroul de informare şi relaţii publice de la Tribunalul Galaţi.

Actele de sesizare ale instanţei, cererile, petiţiile, sesizările sau orice alte înscrisuri vor fi comunicate instanţei, în această perioadă, prin poştă, fax sau e-mail. Hotărârile legalizate şi neridicate de părţi până la acest moment vor fi comunicate solicitanţilor prin poştă.
Suspendarea programului de lucru la Biroul apostilă.

II. Se restrânge activitatea de judecată, în sensul că vor fi amânate toate cauzele, cu excepţia cauzelor cu caracter urgent care se vor judeca, acestea fiind:
a) Secţia I civilă:

 • asigurare dovezi;
 • suspendările – în toate formele de exprimare;
 • conflictul de competenţă;
 • îndreptare/completare/lămurire dispozitiv;
 • acţiune în constatarea nelegalităţii grevei – în materia litigii de muncă;
 • strămutare;
 • sechestru judiciar;
 • sechestru asigurător;
 • ordonanţa de plată;
 • termen de graţie/eşalonare plată obligaţie;
 • certificarea titlurilor executorii europene;
 • poprire asiguratorie;
 • adopţia – încuviinţare adopţie;
 • deschidere procedură adopţie;
 • încredinţare pentru adopţie;
 • prelungire încredinţare pentru adopţie;
 • revocare încredinţare pentru adopţie;
 • eliberare certificat privind ocrotirea minorului;
 • plasament/ plasament de urgenţă;
 • răpire internaţională de copii;
 • supraveghere specializată minori si familie;
 • cerere necontencioasă;
 • ordonanţele preşedinţiale;
 • acordarea personalităţii juridice şi reprezentativităţii sindicatelor;
 • acorduri de mediere;
 • reexaminări;
 • curatelă;
 • decădere din drepturi părinteşti;
 • ordin de protecţie;
 • tutelă – autorizări date tutorelui;
 • învestire cu formulă executorie;
 • plângerile împotriva hotărârilor comisiilor judeţene de reconstituire a dreptului de proprietate;
 • cereri de evacuare formulate în temeiul art. 1033 N.C.pr.civ.
 • punere sub interdicţie;
 • încuviinţare executare silită;
 • dezvăluirea părinţilor fireşti;
 • contestaţie la tergiversarea procesului;
 • apel împotriva încheierii de respingere ca inadmisibilă a cererii de intervenţie voluntară/forţată.
  b) Secţia a II-a civilă:
  Faliment:
 • cererea debitorului (art.66 alin.10 din Legea nr.85/2014)
 • certificarea titlurilor executorii europene
 • cerere necontencioasa
 • concordat preventiv
 • cerere ajutor public judiciar
 • mandat ad-hoc
 • completare/lămurire dispozitiv
 • cerere necontencioasă – art.537 NCPC
 • cererea debitorului art.66 din Legea nr.85/2014
 • confirmarea administratorului judiciar/lichidatorului definitiv
 • contestaţie tergiversare cauză
 • conflict de competenţă
 • indreptare eroare
 • incompatibilitate
 • măsuri asigurătorii
 • ordonanţă preşedinţială
 • plângere contestaţie tergiversare
 • reexaminare taxe de timbru
 • reexaminare anulare cerere
 • reexaminare cerere de ajutor public judiciar
 • suspendare – art.143 NCPC/art. 40 alin. 2 CPC
 • suspendare executare art.484,507,512,700,718 NCPC/art. 300,319^1,325 CPC
 • strămutare
 • suspendare executare
 • termen de graţie/eşalonare plată obligaţie
  Litigii cu profesioniştii:
 • acţiune in constatarea dării in plată Legea 77/2016
 • alte cereri privind titlurile de valoare/instrumentele financiare
 • anulare incident plată
 • asigurare dovezi
 • cerere de ajutor public judiciar
 • cerere reexaminare ajutor public judiciar
 • cerere necontencioasa
 • cereri în baza OUG 116/2009
 • certificarea titlurilor executorii europene
 • contestaţie creditor Legea 77/2016
 • completare/lămurire dispozitiv
 • conflict de competenţă
 • contestaţie tergiversare cauză
 • executare contract administrativ
 • fuziune/Divizare
 • incompatibilitate
 • indreptare eroare
 • investire hotărâre arbitrală
 • încuviinţarea executării silite
 • opoziţie (Legea nr. 31/1990)
 • ordonanţă de plată – OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u.
 • ordonanţă preşedinţială
 • Plângere împotriva rezoluţiei directorului ORC (OUG nr. 116/2009)
 • plângere contestaţie tergiversare
 • poprire asiguratorie
 • procedură necontencioasă
 • reexaminare anulare cerere
 • recuzare
 • reexaminare amendă judiciară
 • reexaminare taxe de timbru
 • somaţie de plată
 • sechestru asigurator
 • sechestru judiciar
 • strămutare
 • suspendare – art.143 NCPC/art. 40 alin. 2 CPC
 • suspendare executare art.484,507,512,700,718 NCPC/art. 300,319^1,325 CPC
 • suspendare executare hotărâre arbitrală
 • suspendare executare silită
 • suspendare hotărâre A.G.A
 • suspendare licitaţie
 • suspendare provizorie a executării
 • termen de graţie/eşalonare plată obligaţie
  Drept maritim şi fluvial:
 • autorizare vânzare navă
 • asigurare dovezi
 • cerere necontencioasă
 • Certificarea titlurilor executorii europene
 • completare/lămurire dispozitiv
 • conflict de competenţă
 • contestaţie tergiversare cauză
 • incompatibilitate
 • indreptare eroare
 • ordonanţă preşedinţială – suspendare executare
 • plângere contestaţie tergiversare
 • reexaminare taxe de timbru
 • reexaminare anulare cerere
 • reţinere navă
 • sechestru asigurător
 • sechestru judiciar
 • sechestru navă
 • strămutare
 • suspendare – art.143 NCPC/art. 40 alin. 2 CPC
 • suspendare executare art.484,507,512,700,718 NCPC/art. 300,319^1,325 CPC
 • suspendare executare
 • suspendare executare sechestru
 • suspendare executare silită
 • suspendare provizorie
 • suspendare provizorie a executării
  Insolvenţa persoanei fizice:
 • Abţinere
 • Acţiunea în anularea actelor frauduloase (art. 60 alin. 3)
 • Alte cereri
 • Cerere ajutor public judiciar
 • Cerere aprobare noi împrumuturi
 • Cerere de eliberare de datorii reziduale
 • Cerere deschidere procedură prin lichidare active
 • Cerere deschidere procedură simplificată
 • Cerere închidere a procedurii judiciare (art. 64)
 • Cerere înlocuire lichidator
 • Cerere lichidator (art. 51 lit. n)
 • Cerere prelungire suspendare provizorie
 • Cerere ridicare suspendare
 • Cererea deschidere procedură insolvenţă prin lichidare de active
 • Cereri de partaj (art. 58 alin. 2)
 • Completare/ lămurire dispozitiv
 • Confirmare plan de rambursare datorii
 • Contestarea deciziei (art. 30)
 • Contestarea încetare aplicare procedură simplificată
 • Contestarea măsurilor luate de lichidator
 • Contestarea raportului final întocmit de lichidator
 • Contestarea raportului trimestrial întocmit de lichidator (art. 61 alin. 3)
 • Contestarea tabelului preliminar de creanţe (art. 24)
 • Contestarea tabelului preliminar de creanţe întocmit de lichidator
 • Contestaţia raportului final (art. 39 al. 1 pct. 6)
 • Contestaţie împotriva deciziei comisiei de insolvenţă
 • Contestaţie măsuri administrator (art. 39 al. 2)
 • Contestaţie tergiversare cauză
 • Dezinvestire după depunerea tabelului definitiv de creanţe
 • Îndreptare eroare
 • Închidere procedură administrativă şi deschidere procedură insolvenţă
 • Închidere procedură administrativă şi deschidere procedură lichidare de active
 • Înlocuire administrator (art. 40)
 • Numire curator special al moştenirii
 • Plângere contestaţie tergiversare cauză
 • Prelungire termen inventar
 • Recuzare
 • Reexaminare ajutor public judiciar
 • Reexaminare amendă
 • Reexaminare anulare cerere
 • Revocare a beneficiu eliberare datorii reziduale
 • Sesizare deschidere procedura (art. 14 al. 1 lit. b)
  c) Secţia de contencios administrativ şi fiscal:
  Stadiul procesual – Fond
 • asigurare dovezi
 • suspendare executare act administrativ
 • suspendare executare hotărâre civilă
 • suspendare provizorie a executării
 • sancţiune pentru neexecutare hotărâre
 • conflictul de competenţă
 • completare/lămurire dispozitiv
 • sechestru judiciar
 • sechestru asigurător
 • excepţie nelegalitate act administrativ
 • acorduri de mediere
 • somaţie de plată
 • ordonanţă de plată
 • cerere necontencioasă
 • litigii privind achiziţiile publice
 • cererile în anulare ordonanţă de plată
 • cerere reexaminare ajutor public judiciar
 • reexaminare amenda judiciara
 • reexaminare taxe de timbru
 • ordonanţă preşedinţială
 • contestaţie privind tergiversarea procesului
 • restituire cauţiune.
  Stadiul procesual – Apel
 • învestirea cu formulă executorie
 • cerere reexaminare ajutor public judiciare
 • reexaminare amendă judiciară
 • reexaminare taxe de timbru
 • încheiere procedură necontencioasă
 • împotriva încheierii de respingere ca inadmisibilă a cererii de intervenţie voluntară/forţată;
 • alte cereri.
  Stadiul procesual – Recurs
 • cerere reexaminare ajutor public judiciar
 • reexaminare amenda judiciara
 • reexaminare taxe de timbru
 • refugiaţi
 • plângere împotriva încheierii de soluţionare a contestaţiei privind tergiversarea procesului
 • suspendarea hotărârii atacate cu recurs
 • alte cereri.
  d) Secţia penală:
 • cauze privind luarea, înlocuirea, revocarea, încetarea, prelungirea, verificarea, modificarea conţinutului măsurilor preventive (arestarea preventivă, arestul la domiciliu, control judiciar, control judiciar pe cauţiune);
 • cauze în procedura camerei preliminare şi în faza de judecată primă instanţă şi apel, în care sunt luate măsuri preventive;
 • cauze de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi, cu excepţia contestaţiei durată proces;
 • cauze privind luarea, modificarea, ridicarea, contestarea măsurilor asiguratorii;
 • cauze privind luarea, modificarea, revocarea, încetarea, modificarea conţinutului măsurilor de siguranţă (internarea medicală, obligarea la tratament medical);
 • cauzele privind liberarea condiţionată, liberarea minorilor din centrul educativ sau centrul de detenţie ori înlocuirea cu măsuri neprivative de libertate;
 • cauzele privind amânarea şi întreruperea executării pedepsei;
 • cauzele prevăzute de Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală;
 • cauze în care se poate ajunge la soluţia de stingere a pedepselor sau măsurilor educative privative de libertate în perioada în care activitatea instanţelor este suspendată sau redusă (ex: contopiri măsuri educative privative de libertate, contopiri pedepse, contestaţii la executare cu obiect deducere măsuri preventive ori perioade executate, intervenirea unei legi favorabile, de dezincriminare, amnistie sau graţiere);
 • cereri de prelungire a dreptului de circulaţie pe drumurile publice;
 • îndreptări eroare materială, înlăturări omisiuni vădite, incompatibilităţi, abţineri, recuzări, care nu implică citarea şi participarea părţilor;
 • restituire cauţiune;
 • cauze cu o vechime mai mare de 3 ani.
  Listele de şedinţă vor fi publicate pe portalul Tribunalului Galaţi la secţiunea Informaţii de interes public.

Distribuie articolul

You May Also Like