UDJ inclusă în clasamentul Academic SHANGHAI Ranking

Distribuie articolul

Noi poziții câștigate de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați în statistica prestigiosului clasa-ment Academic Ranking of World Universities ARWU (SHANGHAI Ranking) 2022. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați a fost inclusă în clasamentul Academic Ranking of World Universities ARWU (SHANGHAI Ranking) 2022 pe poziția 15 din 16 la nivel național.

În prezent, în România funcționează 46 de instituții de învățământ superior de stat, 40 de instituții de învățământ superior particular și 7 instituţii de învăţământ superior de stat cu profil militar.

Clasificarea universităților se realizează prin evaluarea unor domenii mai largi sau specifice, iar crite-riile de analiză au în vedere o serie de indicatori ai calității academice, cum ar fi educația studenților în domeniu (licență, master doctorat) și rezultatele cercetării științifice, prin cuantificarea unor indi-catori precum publicarea rezultatelor cercetării în reviste cu factor ridicat de impact.


Distribuie articolul

You May Also Like