Transport gratuit pentru toți elevii din România

Distribuie articolul

Guvernul a decis: toți elevii din România vor circula gratuit. Facilitatea se va acorda pe parcursul anului școlar, în interiorul localității sau în afara acesteia. Elevii vor putea călători gratuit cu autobuzul, tramvaiul, metroul, microbuzul, trenul și vaporul.

Ministerul Educației a anunțat decizia luată ieri de Guvern. Astfel, elevii care sunt școlarizați în România vor beneficia de gratuitate pentru transportul local rutier și naval, transportul rutier județean și naval între localitatea de domiciliu și localitatea unde sunt școlarizați, transportul interjudețean și transportul intern feroviar și cu metroul. Pentru a obține legitimațiile de călătorie, elevii trebuie să solicite adeverințe de la școală.

„Pentru a beneficia de gratuitatea serviciilor publice de transport local, elevii din învățământul preuniversitar vor solicita centrelor de emitere a documentelor de transport, aparținând operatorului de transport public local, în baza carnetului de elev emis de unitatea de învățământ, vizat prin ștampilă pentru anul în curs, eliberarea documentului de călătorie cu transportul local de tipul legitimație de transport/ abonament/ card sau alte documente tip, cu valabilitate lunară (…) Pentru asigurarea gratuității transportului elevilor, pe durata cursurilor, elevii din învățământul preuniversitar, domiciliați în alta localitate față de unitatea de învățământ, depun la începutul fiecărui semestru, la secretariatul școlii, o cerere, prin care solicită eliberarea unei adeverințe care atestă calitatea de elev înmatriculat la unitatea de învățământ, în vederea deplasării cu titlu gratuit, de la domiciliu la unitatea școlară. În baza acestei adeverințe, operatorul de transport rutier/naval eliberează documentul de călătorie de tipul legitimație de transport/ abonament/ card sau alte documente tip, pe traseul prevăzut în adeverința eliberată de unitatea de învățământ”, a anunțat Ministerul Educației.

De măsură beneficiază toți elevii, inclusiv cei din ciclurile profesional și postliceal.


Distribuie articolul

You May Also Like