Sunteți pasibili de pedepse și amenzi consistente dacă dețineți păsări sau alte alte specii strict protejate capturate sau ucise accidental

Distribuie articolul

Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi informează persoanele fizice și juridice cu privire la obligațiile ce le revin referitor la exemplarele de păsări sau alte alte specii strict protejate capturate sau ucise accidental.


Astfel, în conformitate cu H.G. nr. 323/2010 privind stabilirea sistemului de monitorizare a capturi-lor şi uciderilor accidentale ale tuturor speciilor de păsări, precum şi ale speciilor strict protejate prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice:


• Persoana fizică sau reprezentantul unei persoane juridice care deţine accidental exemplare de faună sălbatică sau cadavre ale acestora are obligaţia să le declare la Comisariatul Judeţean Galați al Gărzii Naţionale de Mediu (tel: 0236460098, e-mail: cjgalati@gnm.ro) şi să semneze declaraţia privind capturarea/ uciderea accidentală a unei specii de păsări sau a unei specii strict protejate prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B la O.U.G. nr. 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 a H.G. nr.323/2010.
• Nedeclararea de către persoanele fizice a cazurilor de captură sau ucidere accidentală a unor exemplare de păsări, precum şi a unor exemplare aparținând speciilor strict protejate prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B din O.U.G. nr.57/2007, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1000 la 5000 lei.


• Nedeclararea de către reprezentantul persoanei juridice a cazurilor de captură sau ucidere accidentală a unor exemplare de păsări, precum şi a unor exemplare aparținând speciilor strict protejate pre-văzute în anexele nr. 4A şi 4B din O.U.G. nr.57/2007, constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 5000 și 10000 lei


• Lista speciilor cuprinse în anexele nr. 4A şi 4B la O.U.G. nr. 57/2007, precum și modelul declarației mai sus-menționate se regăsește pe pagina de internet a A.P.M. Galați: http://www.anpm.ro/web/apm-galati/biodiversitate .A


Distribuie articolul

You May Also Like

Lasă un răspuns