2 zile până la finalizarea etapei a II-a de înscriere a proiectelor de CSR în platforma “Nucleu De Bine”

Distribuie articolul


Termenul limită aferent celei de-a doua etape de înscriere a proiectelor de CSR în platforma SNN “Nucleu de bine” este 20 august 2022, potrivit unui comunicat al SN Nuclearelectrica SA.


Până la această dată, ONG-urile și instituțiile publice din România mai pot înscrie proiecte de res-ponsabilitate socială. Valoarea bugetului de sponsorizări este de 2 milioane de lei și va fi alocat proiectelor selectate în urma procedurii de selecție, pe baza regulamentului Nuclearelectrica de participa-re și evaluare a sponsorizărilor.


În prima etapa a campaniei de sponsorizări “Nucleu de bine” au fost selectate 21 de proiecte, cu o sumă totală de aprox. 1,98 milioane de lei, dintr-un total de 45 de proiecte înscrise.


Platforma de responsabilitate socială “Nucleu de bine” urmează direcțiile strategice și viziunea companiei de a construi un viitor durabil pentru generația viitoare, atât prin producția de energie curată la standarde de excelență, cat și prin impactul socio-economic pe care îl are în România. Energia nucleară este o sursă de energie sigură, curată, fără emisii de dioxid de carbon, care produce energie curată 24h / 7 zile pe săptămână, independent de condițiile meteo.


In cadrul concursului de proiecte se pot înscrie organizații non-profit și instituții, în conformitate cu legislația aplicabilă și regulamentul de participare și acordare de sponsorizări, care se regasește pe site-ul companiei. Platfoma “Nucleu de bine” vizează proiecte și beneficiari ale căror nevoi de finanțare se încadrează în domeniile medical, educațional și mediu, având prioritate proiecte din zonele în care compania își desfașoară activitatea:


În domeniul educație, compania caută proiecte care contribuie la crearea sau dezvoltarea mediului educațional prin acțiuni de renovare și dotare a școlilor, atât cu laboratoare de specialitate (fizică, chimie, informatică, robotică etc), cât și din perspectiva învățământului online care necesită deținerea de tablete, laptopuri și alte echipamente pentru laboratoare și săli dotate corespunzator și modern pentru învățământul online, pe care categorii defavorizate de public nu și le pot permite.
În domeniul medical, se caută acele proiecte care cresc accesul la servicii medicale performante și de calitate prin acțiuni de dotare cu echipamente medicale, servicii, acțiuni sau alte activități în legatură cu acest domeniu.


În domeniul de protecție a mediului sunt căutate proiecte care pot accentua rolul esențial pe care compania îl are în gestionarea schimbărilor climatice prin acțiuni de împădurire/reîmpădurire, acțiuni de cre-are a spațiilor verzi în comunitățile în care Nuclearelectrica operează, acțiuni de sprijinire a organizați-ilor de mediu/montane, etc.


Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie să aiba descrise foarte clar obiectivele și publicul țintă, cu date măsurabile și definite în timp, precum și indicatori de evaluare și măsurare a impactului in comunita-te. Proiectele trebuie să se desfășoare pe teritoriul României, în perioada septembrie 2022-decembrie 2022.


Distribuie articolul

You May Also Like

Lasă un răspuns