Start la înscrierea pentru o locuință ANL

Distribuie articolul

Tinerii care speră că ar putea obține o locuință construită prin programul național ANL au la dispoziție două luni pentru a depune o solicitare în acest sens la Primăria Galați. Cei care au deja înregistrată cererea din anii precedenți riscă să fie descalificați dacă nu au dosarul actualizat.

Primăria municipiului Galați aduce la cunoștință că în perioada 1 noiembrie 2018 – 31 decembrie 2018 tinerii pot depune dosare în vederea repartizării de locuințe construite prin A.N.L.

”Se vor lua în considerare numai dosarele depuse în aceasta sesiune. Dosarele incomplete și cele depuse după termen vor fi respinse. Solicitanții care au avut dosare depuse în anii anteriori și nu au primit repartiție au posibilitatea depunerii unui dosar în sesiunea 2018. Dosarele depuse în anii anteriori NU se iau în considerare, daca nu sunt actualizate conform legii”, se arată pe pagina de internet a municipalității.

Titularul cererii de repartizare trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, şi să poată primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste. Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membri ai familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia – trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în municipiul Galaţi.

Titularul cererii trebuie să îşi desfăşoare activitatea în municipiului Galaţi. Repartizarea locuinţelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuinţele libere din fondul existent, cât şi locuinţele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiţii aprobate şi cuprinse în programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.

Dosarele se depun la Registratura Generală cu sediul în Galați, str. Domneasca nr. 54 și trebuie să cuprindă documentele prevăzute în opisul anexa.

http://www.primariagalati.ro/portal/act/f_loc/anexe_2910181.pdf


Distribuie articolul

You May Also Like