Polițiștii de Frontieră, în conflict deschis cu Guvernul și Ministerul de Interne

Distribuie articolul

Sindicatul Național al Polițiștilor de Frontieră din România (SNPF) a dat în judecată, la Iași, Guvernul și Ministerul Afacerilor Interne, pentru încălcarea unor drepturi. Polițiștii de frontieră sunt nemulțumiți că nu au fost consultați înainte de adoptarea OG 36/2020 privind cercetarea disciplinară a angajaților MAI, conform Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.

SNPF cere Guvernului și MAI daune de 20.000 lei și plata cheltuielilor de judecată.

În cererea de chemare în judecată, SNPF solicită instanței:

„1) Să constatați că pârâții au încălcat dreptul sindicatului reclamant de a fi informat și consultat în procedura de elaborare a proiectului OUG 36/2020 (publicată in MO 268 din 31 martie 2020), drept prevăzut de Legea 52 din 2003 privind transparența decizională în administrația publică;

2) Să obligați pârâții să achite fiecare, sindicatului reclamant, daune morale în valoare de 10.000 lei;

3) Să obligați pârâții să achite sindicatului reclamant, cheltuieli de judecată”.

Sindicatul Național al Polițiștilor de Frontieră mai arată în cererea de chemare în judecată:

„Mai grav este că Ordonanța 36/2020, emisă în condiții de nelegalitate, modifică Legea 360/2002 privind Statutul polițistului, prin măsuri despre care apreciem că aduc atingere carierei profesionale a angajaților și contravin legislației în vigoare, incalcand drepturi fundamentale.

Abordând punctual aceste măsuri, observăm in primul rand că, potrivit noii reglementări, la art. 58^4, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul conținut:„(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru abaterile disciplinare săvârșite pe timpul stării de urgență, de asediu, de mobilizare și pe timp de război, sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 58 alin. (1) se aplică după efectuarea cercetării prealabile, fără consultarea consiliului de disciplină”.

În vreme ce scurtarea termenelor din procedura cercetării si sancționării abaterilor disciplinare este oarecum de înțeles, vizându-se o celeritate impusă de situația de fapt, deși celeritatea a fost deja avută în vedere conform art. 582 lit. c, totuși nu putem fi de acord cu modificarea procedurii prin omiterea consultării consiliului de disciplină.

În acest mod nu se mai poate asigura respectarea principiilor prevăzute in art. 582 lit. d si e, respectiv contradictorialitatea – asigurarea posibilității persoanelor aflate pe poziții divergente de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legătură cu abaterea disciplinară sesizată si proporționalitatea – asigurarea unui raport corect între gravitatea abaterii disciplinare, circumstanțele săvârșirii acesteia și sancțiunea disciplinară propusă.

Rolul consiliului de disciplină este tocmai acela de a asigura un control de legalitate a procedurii de cercetare, acționând cu imparțialitate pentru stabilirea situației de fapt prin audierea persoanelor de interes (persoana cercetată, terții implicați, dar și persoana care a constatat fapta), prin solicitarea declarațiilor scrise și a oricăror înscrisuri legale care sunt în legătură cu cazul analizat și care ar putea înlesni soluționarea acestuia, putând propune menținerea, modificarea sau anularea sancțiunii disciplinare, completarea cercetarii sau chiar clasarea dosarului.

Prin urmare, in cazul omiterii aceastei etape a cercetării se aduce o veritabilă atingere dreptului la apărare, consacrat de art. 24 din Constituția României, dar și dreptului la un proces echitabil, protejat de art. 6 si art. 47 din C.E.D.O. si de art. 21 pct. 3 din Constituție”.

Tribunalul Iași urmează să stabilească un termen pentru procesul intentat de SNPF Guvernului și Ministerului Afacerilor Interne.


Distribuie articolul

You May Also Like