Măsuri Covid 19: apostilă prin corespondență

Distribuie articolul

Având în vedere situația epidemiologică generată de COVID-19, Prefectul Județului Galați a emis Ordinul nr.125/13.03.2020 și Ordinul nr.127/16.03.2020 privind suspendarea activității de audiențe, relații cu publicul, registratură generală și de apostilare a actelor oficiale administrative, în perioada 13 – 31 martie 2020, urmând ca după această dată să se dispună noi decizii, în funcție de evoluția situației.

Persoanele fizice și juridice care doresc apostilarea actelor oficiale administrative vor putea depune actele pentru perioada menționată mai sus, doar prin corespondență, la adresa: Instituția Prefectului județul Galați, municipiul Galați, str. Domnească nr.56, cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de art.8 din Instrucțiunile MIRA nr.82/2010 privind organizarea și desfășurarea activității de eliberarea apostilei pentru actele oficiale administrative, cu modificările și completările ulterioare:

„Solicitanții pot depune documente și prin corespondență, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: a) actul pentru care se solicită eliberarea apostilei este însoțit de documentele prevăzute la art.6 și 7; b) documentele sunt transmise printr-un serviciu de curierat rapid, cu confirmare de primire; c) contravaloarea cheltuielilor ocazionate de transmiterea actului și a apostilei către solicitant sunt suportate de către acesta.”

Persoanele fizice/juridice și instituțiile publice se pot adresa Instituției Prefectului prin alte mijloace de comunicare decât prezentarea personal la sediul instituției, respectiv fax: 0236417218, e-mail: prefect@prefecturagalati.ro sau petiții@prefecturagalati.ro și poștă la adresa: Instituția Prefectului Județul Galați, Municipiul Galați, str. Domnească nr.56.


Distribuie articolul

You May Also Like