Grantul pentru tineri cercetători „Regele Carol I”: bani pentru olimpicii care fac facultatea în țară

Distribuie articolul

Tinerii absolvenți de liceu, care pe parcursul celor patru ani au avut rezultate deosebite la olimpiadele naționale și internaționale, vor putea beneficia de Grantul pentru tineri cercetători „Regele Carol I” ce se acordă în cadrul Programului guvernamental de granturi pentru cercetare-dezvoltare și inovare.

Hotărârea de Guvern nr. 403/2017, deja în vigoare, prevede faptul că sunt eligibili absolvenți de liceu care au obținut cel puțin o dată, în perioada studiilor liceale, locurile 1, 2 sau 3 la olimpiadele naționale sau internaționale de științe și sunt înmatriculați într-o instituție de învățământ superior acreditată din România, începând cu anul universitar 2017-2018. Cuantumul anual al acestui grant este între 2.500 și 3.500 de euro pentru laureații la olimpiadele internaționale, respectiv între 1.500 și 2.500 de euro pentru laureații la olimpiadele naționale și se acordă pe toată durata studiilor universitare din ciclul I – licență și, după caz, conform deciziei studentului, și din ciclul II – masterat.

Suplimentar, tinerii mai pot primi: 500 de euro pe an pentru fiecare beneficiar de grant, pentru participarea la evenimente științifice internaționale și/sau pentru protecția drepturilor de proprietate intelectuală; maximum 3.500 de euro/an/echipă formată din cel puțin 5 studenți, provenind din una sau mai multe universități, pentru materiale, subansamble și subcontractări pentru realizarea unor demonstratoare tehnologice sau promovarea unor idei realizate în echipă, cu care acestea se prezintă și se clasifică la concursuri internaționale de prestigiu.

Sumele se asigură de către Ministerul Cercetării și Inovării în lei, la cursul stabilit de Banca Națională a României în data începerii anului universitar din anul respectiv și se plătesc către instituția de învățământ superior la care este înmatriculat studentul. Acesta din urmă va trebui să realizeze un raport științific cu privire la activitatea de cercetare desfășurată în cadrul grantului. De asemenea, studentul va avea obligația de a promova studiile universitare pe perioada grantului pentru ciclul I (licență), respectiv, pentru ciclul II (master) și de a se angaja pentru o perioadă minimă de patru ani după finalizarea acestora în unități și instituții din România care fac parte din sistemul de cercetare-dezvoltare de interes național și de a desfășura activități CDI ca angajat al acestora. Se consideră la calculul duratei obligatorii de angajare și perioada efectuării și absolvirii studiilor doctorale într-o instituție organizatoare de doctorat din România, inclusiv în cotutelă. Prin acest program se urmărește păstrarea în țară a absolvenților de liceu cu rezultate deosebite și atragerea acestora către domeniul de cercetare-dezvoltare românesc.

Mai multe detalii se găsesc aici: https://lege5.ro/Gratuit/ge3dgnjzg44q/hotararea-nr-403-2017-privind-aprobarea-programului-de-granturi-pentru-cercetare-dezvoltare-si-inovare-grantul-pentru-tineri-cercetatori-regele-carol-i


Distribuie articolul

You May Also Like