După Cuca, și Iveștiul a intrat în carantină!

Distribuie articolul

Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției a emis ieri noapte ordinul de instituire a carantinei zonale în comuna Ivești.
Vorbim de zona cuprinsă între străzile Vasile Alecsandri, Victor Ioan Popa și str. Pădurii aferente DJ 254.

Conform autorităților, în zona de carantină menționată se aplică în mod corespunzător toate interdicțiile și restricțiile stabilite în perioada stării de alertă, prevăzute în Legea nr. 55 din 15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

S-au stabilit și rute ocolitoare pentru cei care până acum tranzitau comuna Ivești, astfel:

 • D.J. 255 Izvoarele – Slobozia Conachi – Pechea – ieșire D.J. 251 – Costache Negri – Cudalbi – ieșire D.J. 254 – Grivița;
 • D.J. 253 Umbrărești intersecție cu D.J. 254 B – Grivița.
  În/din zona de carantină menționată, este permisă intrarea, respectiv ieșirea pentru:
  Transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, a materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice, precum și aprovizionării populației, pe baza documentelor justificative care să indice scopul și destinația transportului;
  Persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitar, sanitar veterinar, situațiilor de urgență, administrației publice locale, asistenței și protecției sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentației publice, alimentării cu apă, comunicațiilor, transporturilor și activităților cu caracter religios;
 • Voluntarii ce vor asigura alimente, medicamente și bunuri de strictă necesitate, pe baza unei adeverințe eliberată de către Primăria Ivești; lista de voluntari va avea un număr de maxim 15 persoane și va fi întocmită de către Primăria Ivești, componența acesteia rămânând neschimbată pe toată durata instituirii măsurii și avizată de către Centrul Județean pentru Coordonare și Conducere a Intervenției Galați;
 • Persoanele ce desfășoară activități agricole, sau pentru comercializarea produselor agroalimentare, prin completarea declarației pe proprie răspundere.
  Din/în zona de carantină, menționată este permisă ieșirea, respectiv intrarea persoanelor care locuiesc în zona de carantină, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitar, sanitar-veterinar, situațiilor de urgență, administrației publice locale, asistenței și protecției sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentației publice, alimentării cu apă, comunicațiilor, transporturilor și activităților cu caracter religios, doar pentru situații excepționale care țin de menținerea serviciilor publice sau operaționale.
 • Persoanele care locuiesc în zona de carantină, aflate în alte situații decât cele prevăzute la alin. 1, vor putea părăsi zona de carantină numai după ce obțin aprobarea scrisă, semnată de către șeful Centrului Județean pentru Coordonare și Conducere a Intervenției Galați, pe baza completării declarației pe proprie răspundere, care va fi vizată de către președintele C.L.S.U. Ivești și transmisă Centrului Județean pentru Coordonare și Conducere a Intervenției Galați spre aprobare.
  Toate persoanele prevăzute la articolele de mai sus vor prezenta autorităților legitimația de serviciu (valabilă pentru instituțiile bugetare) sau adeverința de salariat eliberată de angajator, ștampilată și semnată de către acesta (valabilă pentru celelalte categorii), ori după caz, declarația pe proprie răspundere.
  În conținutul adeverinței eliberate de către angajator, se vor specifica clar următoarele aspecte: datele de contact și de identificare ale angajatorului, datele de contact și de identificare ale persoanei angajate/salariate, itinerariul de deplasare al acesteia între domiciliu și locația în care acesta își desfășoară activitatea de lucru, precum și necesitatea argumentată a prezenței angajatului la locul de muncă și faptul că persoana în cauză a fost instruită cu privire la obligativitatea respectării măsurilor de prevenire a riscului epidemiologic.
  Totodată, în zona de carantină se instituie următoarele măsuri obligatorii:
  În toate spațiile publice, atât cele interioare cât și cele exterioare este obligatorie purtarea măștii de protecție astfel încât să acopere nasul și gura;
 • Intrarea-ieșirea persoanelor sau vehiculelor în/din localitatea aflată în carantină se va efectua doar prin filtrele instituite de forțele de ordine din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
  Se interzice cu desăvârșire deplasarea persoanelor aflate în izolare / carantină în afara domiciliului, reședinței, ori adresei declarate pentru izolare/carantină în comuna Ivești; monitorizarea respectării acestei măsuri se va efectua permanent prin structurile Ministerului Afacerilor Interne, în baza Planului integrat de acțiune, elaborat de către Inspectoratul de Jandarmi Județean Galați;
 • Este interzisă circulația persoanelor și a vehiculelor în intervalul orar 22.00 – 06.00; excepție fac bolnavii cronici aflați în evidențele unităților sanitare, femeile gravide, urgențele medicale;
 • Este permisă deplasarea pentru aprovizionare cu marfă a operatorilor economici de pe raza comunei carantinate în intervalul orar 06.00 – 22.00 pe baza declarației pe proprie răspundere, însoțită după caz, de copie a certificatului de înregistrare fiscală, adeverință de la angajator (în situația în care nu efectuează administratorul societății comerciale deplasarea) și respectiv de documente justificative de achiziție/transport;
 • Este interzisă intrarea în zona carantinată a operatorilor economici ce desfășoară activități de curierat și care livrează/preiau comenzi la/de la cetățenii unității administrative-teritorială carantinate; în acest caz, predarea-preluarea coletelor se va efectua în zonele unde sunt amplasate filtrele structurilor Ministerului Afacerilor Interne; administratorii sau deținătorii spațiilor comerciale din zona de carantină vor asigura triajul observațional, măsurarea temperaturii și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru persoanele care intră/ies din spațiul comercial.
 • Direcția de Sănătate Publică Galați va stabili asigurarea continuității actului medical prin medicii de familie din Comuna Ivești și va întocmi lista cu diferitele categorii de persoane cu risc medical, cum ar fi: bolnavi cronici, femei gravide, persoane cu tratament de dializă, pacienți oncologici, etc.; un exemplar al listei va fi pus la dispoziția forțelor de ordine aflate în dispozitiv prin Centrul Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției.

Distribuie articolul

You May Also Like