Credeți sau nu credeți, în instituțiile statului se muncește pe brânci

Distribuie articolul


Un bilanț al activității instituțiilor publice este necesar oridecâteori se schimbă șefii sau la încheierea anului financiar, așa cum prevede legea.

O ultimă situație, prezentată la începutul toamnei, în cadrul colegiului pre-fectural arată că nu toate instituțiile care trebuie să dea raportul au datele actualizate la momentul declarațiilor publice. Nu mai vorbim despre site-urile neactualizate și comunicatele de presă care, de cele mai multe ori, lipsesc cu desăvâșire.

De exemplu, instituțiile din subordinea Ministerului Muncii. Să luăm, de ex-emplu, Agenţia Judeţeană pentru Plați și Inspecție Socială Galaţi.


În informarea făcută în Sala Mare a Prefecturii s-a spus că AJPIS Galați şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, caracteristica principală a activităţii desfăşurate de instituţie fiind respectarea şi implementarea legislaţiei in domeniul asistentei sociale, aferente competenţelor acordate în scopul realizării obiectivelor instituţiei, asigurând punerea în aplicare în condiţii de legalitate şi regularitate a ordinelor şi dispoziţiilor Agenţiei Naţionale pentru Plati si Inspectie Sociala, Ministerului Muncii şi Protectiei Sociale și a organelor administraţiei publice locale.

Până aici, bla-bla-blaul obișnuit, un fel de copy-paste a dării de seamă despre activitate, în general.


Poate nimeni nu a băgat de seamă, cel puțin dintre ziariști, că titlul pompos al informării se referea la ” Analiza gestiunii beneficiilor de asistență socială în județul Galați în semestrul I al anului 2021”. În materialul prezentat public, însă, ce să vezi?


Toată activitatea se referea doar la o parte din activitatea desfășurată. Astfel, după cum se vede, în document se spune: ”în trimestrul I al anului 2021, Agenţia Judeţeană pentru Plați și Inspecție Socială Galaţi a procedat la plata beneficiilor de asistență socială către persoanele îndreptățite și verificarea, stabilirea dreptului și introducerea în plată a dosarelor noi de acordare a beneficiilor de asistență socială” Dacă tot și-au prezentat (la nouă luni) activitatea pe primele trei luni să vedem, totuși, despre ce este vorba:

 1. Privind alocaţia de stat pentru copii – către un număr mediu de 91.937 de beneficiari s-au efectuat plăți în valoare de 131.428.688 lei
 2. Alocatia pentru sustinerea familiei – un număr mediu de 4.751 beneficiari și plăți efectuate în valoare de 4.574.111 lei
 3. Ajutorul social conform Legii nr. 416/2001 pentru un număr mediu de 7.597 beneficiari și plăți efectuate în valoare de 11.634.829 lei
 4. Alocatia de plasament pentru copiii aflati in dificultate, conform Legii nr. 272/2004, pentru un număr de mediu de 846 beneficiari și plăți efectuate în valoare de 3.353.808 lei;
 5. Indemnizatia pentru cresterea copilului, conform O.U.G. nr. 111/2010, pentru un număr mediu de 2.944 beneficiari și plăți efectuate în valoare de 38.022.284 lei
 6. Stimulentul de inserție, conform O.U.G. nr. 111/2010, pentru un număr mediu de 1.662 beneficiari și plăți efectuate în valoare de 6.483.352 lei Indemnizatii si ajutoare acordate în baza art.31 și 32 din OUG nr. 111/2010, pentru un număr mediu de 100 beneficiari și plăți efectuate în valoare de 612.948 lei
 7. Indemnizația lunară acordată pe perioada concediului de acomodare în vederea adopției, acordată în baza prevederilor art.50 din Legea nr. 273/2004 republicată, pentru un număr mediu de 8 beneficiari și plăți efectuate în valoare de 86.224 lei
 8. Indemnizatia lunara de hrana pentru persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA conform H.G. nr. 1177/2003, pentru un număr mediu de 373 beneficiari și plăți efectuate în valoare de 1.122.576 lei
 9. Indemnizatia lunara de hrana pentru persoanele infectate cu tuberculoză tratate în ambulatoriu, conform Legii nr. 302/2018 și Ordinul 2087/1822/2020 pentru un număr mediu de 110 beneficiari și plăți efectuate în valoare de 152.458 lei
 10. Drepturile persoanelor cu handicap acordate conform art.58 din Legea 448/2006, pentru un număr mediu de 16.230 beneficiari și plăți efectuate în valoare de 45.217.871 lei
 11. Ajutoarele pentru încălzirea locuinței, conf. Prevederilor Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.920/2011, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
 • încalzirea cu energia termică: număr mediu beneficari 113, plăți 38.880 lei;
 • încălzire cu gaze naturale: număr mediu beneficiari: 785, plăti: 499.825 lei;
 • încălzire cu energia electrică: număr mediu beneficiari: 164, plăti: 95.227 lei 12. Ajutoarele nerambursabile pentru refugiați acordate în baza Legii nr. 122 din 04 mai 2006 actualizată, pentru un număr mediu de 33 beneficiari și plăți efectuate în valoare de 50.760 lei 13. Indemnizația pentru întreruperea temporară a activității, acordata în baza OUG nr. 30/2020, pentru alți profesioniști (PFA, II, IF etc) și drepturi de autor și drepturi conexe, pentru un număr mediu de 77 beneficiari și plăți efectuate în valoare de 1.127.944 lei 14. Indemnizația acordată pentru reducerea activității în conformnitate cu prevederile OUG nr. 132/2020, pentru alți profesioniști (PFA, II, IF etc) și avocați, pentru un număr mediu de 412 beneficiari și plăți efectuate în sumă de 4.322.217 lei 15. Ajutoarele de urgență acordate pentru un număr mediu de 11 beneficiari și plăți efectuate în valoare de 36.500 lei

Distribuie articolul

You May Also Like

Lasă un răspuns