Construcțiile nu se fac ”după ureche”: fără publicare în mass media nu se obține avizul obligatoriu de mediu

Distribuie articolul

Documentația pentru planurile și programele inițiate pentru construcții nu poate fi înregistrată la APM, în vederea obținerii obligatorii a Avizului de Mediu, decât după ce se face dovada publicității în mass-media.

Agenția pentru Protecția Mediului Galați anunţă publicul interesat că pentru aprobarea planurilor şi programelor este necesară obținerea avizului de mediu. Exemple de #planuri/programe pentru care este necesară parcurgerea procedurii de evaluare strategică de mediu (SEA): planurile de urbanism (PUD, PUZ, PUG), planuri de amenajare a teritoriului, strategii de dezvoltare, amenajamente silvice şi pastorale, etc. (cu menţiunea ca aceste exemple nu sunt limitative).

➡️ Titularul planului/programului va solicita emiterea avizului de mediu la Agenția pentru Protecția Mediului Galați, prin depunerea unei documentații care va conține următoarele documente:
☑️ Notificare privind elaborarea primei versiuni a planului/ programului
☑️ Prima versiune a planului/ programului – formată din:
📁 Memoriu Plan/ Program – parte scrisă (care să descrie scopul şi obiectivele, domeniul de aplicare, principalele caracteristici ale acestuia, activităţile/acţiunile ce se doresc a fi întreprinse pentru realizarea sa, etc.);
📁 parte desenată (care să prezinte amplasarea în spaţiu a obiectivelor/proiectelor ce se doresc a se dezvolta în viitor, precum şi încadrarea faţă de ariile de protecţie specială/ zone protejate/ zone cu regim special, etc);
☑️ Anunţurile publice privind initierea procesului de elaborarea a planului/programului (două anunţuri în mass-media la interval de 3 zile calendaristice); ☑️ Dovada achitării tarifului (în funcţie de tipul de plan). ❗️ Notă: documentaţia poate fi înregistrată doar cu dovada primului anunţ publicat în mass-media, urmând ca după publicarea celui de al doilea anunţ, titularul să transmită şi copia acestuia.

Alte informații necesare referitoare la procedura de reglementare și formularele necesare depunerii solicitării avizului de mediu se pot găsi accesând site-ul agenției http://apmgl.anpm.ro/, secțiunea Reglementări – avizul de mediu: http://www.anpm.ro/web/apm-galati/avizul-de-mediu.


Distribuie articolul

You May Also Like