Concursurile pentru directoratele școlilor, în linie dreaptă

Distribuie articolul

Inspectoratul Şcolar a publicat pe propriul site informaţiile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, conform Ordinului Ministrului.
Toate acțiunile privitoare la concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat Sesiunea 2021, vor fi derulate astfel:

 • 14 septembrie: Anunţarea concursului (publicarea funcţiilor vacante pentru care se organizează concursul). Constituirea comisiei naţionale, a comisiilor de organizare la nivel judeţean şi a comisiilor de evaluare a documentelor de înscriere;
 • 15 – 26 septembrie: Depunerea dosarelor de înscriere la proba scrisă pe platforma informatică dedicată;
 • 27 – 29 septembrie: Evaluarea dosarelor de înscriere;
 • 30 septembrie: Afişarea listei candidaţilor admişi la evaluarea dosarelor;
 • 1 octombrie: Depunerea solicitărilor de analiză a cauzelor şi remedierea eventualelor erori la etapa de înscriere în platforma informatică;
 • 4 – 6 octombrie: Remedierea eventualelor erori la etapa de înscriere;
 • 7 octombrie: Afişarea listei candidaţilor admişi la evaluarea dosarelor;
 • 8 octombrie: Stabilirea centrelor speciale de desfăşurare a probei scrise;
 • 13 octombrie: Repartizarea candidaţilor pe centre;
 • 15 octombrie: Desfăşurarea probei scrise;
 • 15 octombrie: Afişarea rezultatelor la proba scrisă;
 • 15 – 17 octombrie: Depunerea contestaţiilor la proba scrisă;
 • 18 – 20 octombrie: Soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă;
 • 20 octombrie: Afişarea rezultatelor finale la proba scrisă;
 • 21 – 27 octombrie: Înregistrarea opţiunilor candidaţilor pentru unitatea la care candidează şi, în funcţie de opţiune, depunerea documentelor pentru unităţile de învăţământ care necesită avize suplimentare, conform art. 8 alin. (1) lit. n) din metodologie;
 • 28 – 29 octombrie: Transmiterea solicitărilor de desemnare a membrilor comisiilor de interviu din partea consiliilor profesorale, autorităţilor locale şi companiilor/universităţilor;
 • 1 – 10 noiembrie: Constituirea comisiilor pentru proba de interviu;
 • 12 noiembrie: Publicarea graficului de desfăşurare a interviurilor;
 • 15 noiembrie – 8 decembrie: Desfăşurarea probei de interviu;
 • 16 noiembrie – 10 decembrie: Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba de interviu;
 • 13 decembrie: Exprimarea opţiunilor candidaţilor declaraţi admişi pentru mai multe funcţii/unităţi de învăţământ;
 • 17 decembrie: Validarea rezultatelor finale;
 • 20 – 22 decembrie: Emiterea deciziilor de numire (cu aplicare de la 10 ianuarie 2022).

Pe site puteți găsi și lista funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din judeţul Galaţi, pentru care se va organiza concurs.


Distribuie articolul

You May Also Like