Comercianții de jucării din Galați, pe lista celor care nu protejează consumatorii țintă – copiii

Distribuie articolul

Comisarii ANPC au constatat că mulți dintre comercianții locali nu respectă cerinţele esenţiale de siguranţă și lipsa avertismentelor generale (sau lipsa traducerii acestora în limba română) pe produsele vândute.

S-a constatat, de asemenea, lipsa aplicării în mod vizibil, lizibil şi de neşters a marcajului de conformitate CE, și a declarației de conformitate. Ba mai mult, comercianții din Galați și Vaslui au vândut jucării care au făcut obiectul notificărilor RAPEX – jucării din materiale periculoase pentru copii.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a desfăşurat, pe parcursul lunii trecute, o serie de acţiuni de verificare a respectării prevederilor legale privind siguranţa jucăriilor, la nivelul întregii țări.
În toată această perioadă, au fost verificaţi 594 operatori economici, la 436 dintre aceștia, reprezentând 73,4%, înregistrându-se abateri de la prevederile legale.


Pentru neregulile constatate, comisarii ANPC au aplicat 538 de sancţiuni, din care 250 avertismente şi 288 amenzi contravenţionale, în valoare totală de aproape 1,5 milioane lei.
Acestora li s-au adăugat și măsuri complementare, respectiv:

  • oprirea temporară de la comercializare pentru nerespectarea cerinţelor de marcare/etichetare și informare a consumatorilor, pentru jucării în valoare de aproximativ 350.000 lei
  • oprirea definitivă de la comercializare, pentru nerespectarea cerinţelor esenţiale de siguranţă, pentru jucării în valoare de peste 285.000 lei.
  • Sistemul RAPEX reprezintă un sistem de schimb rapid de informații privind produsele periculoase între Comisia Europeană și Statele Membre ale Uniunii Europene. Sistemul a fost înființat în baza art. 12 al directivei privind securitatea generală a produselor.
    Sistemul acoperă produsele destinate consumatorilor, ca de exemplu: textile, aparate electrocasnice, mobila, cosmetice, jucării, etc. Sunt exceptate alimentele, produsele farmaceutice, hrana pentru animale.
    ANPC este punctul național de contact din România, pentru sistemul Rapex.
    Produsele nealimentare periculoase depistate pe piața Uniunii Europene se găsesc pe site-ul Comisiei Europene la adresa https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.listNotifications

Distribuie articolul

You May Also Like