Cercetare științifică în domeniul protecției mediului în regiunea Dunării de Jos

Distribuie articolul

În parteneriat cu Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii „D. Ghitu” din Chișinău, Republica Moldova și Asociația Obștească „Centrul Național de Mediu” din Chișinău, Republica Moldova, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați derulează un amplu proiect de cercetare în domeniul protecției mediului din regiunea Dunării de Jos

Sub titlul NANOPURIMON „Abordări avansate bazate pe nanotehnologie pentru purificarea apelor uzate de poluanții organici și monitorizarea acestora în corpurile de apă”, proiectul vizează dezvoltarea de noi metode de tratare a apelor reziduale municipale și industriale de la poluarea organică, în special a compușilor fenolici și brevetarea noii metode elaborate, precum și îmbunătățirea calității apelor de suprafață în regiunea Dunării de Jos. Acest lucru este în conformitate cu obiectivul prioritar 2 și implică: Sprijin pentru educație, cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare, din cadrul Programului Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020, Prioritatea.2 – Promovarea și sprijinul pentru cercetare și inovație.


Distribuie articolul

You May Also Like