ANUNȚ IMPORTANT privind piața muncii afectată de Covid și măsurile active de sprijin guvernamental

Distribuie articolul

Inspecția Muncii informează cu privire la aplicarea art.3 din O.U.G. nr. 132/2020 (cu modificările și completările ulterioare) privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă.

Persoanele care au beneficiat de indemnizația prevăzută la art. XV alin. (1) și (4) din O.U.G. nr. 30/2020, vor putea beneficia, în cazul reducerii timpului de muncă și/sau a veniturilor realizate, de o indemnizație lunară în cuantum de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 nr. 16/2021, începând cu drepturile aferente lunii iunie 2021.


Formularele de cerere și declarație pe propria răspundere sunt disponibile pe platforma aici.gov.ro și se pot depune lunar (în perioada 1-30), pentru plata indemnizației din luna anterioară.


Distribuie articolul

You May Also Like

Lasă un răspuns