Ajutorul de minimis pentru apicultorii înregistrați la APIA se acordă până la sfârșitul anului

Distribuie articolul


Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Galați informează apicultorii că până pe 26 noiembrie 2021 inclusiv se mai pot depune cereri de acordare a ajutorului de minimis pentru compensarea efectelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie – mai 2021 asupra sectorului apicol, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1219/17.11.2021.


Ajutorul de minimis se acordă întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul apicol, în domeniul producţiei primare, pentru compensarea efectelor fenomenelor hidro-meteorologice nefavorabile manifestate în perioada martie – mai 2021 asupra sectorului apicol, astfel încât să se asigure continuarea ciclului de producţie.


Beneficiarii schemei de ajutor de minimis sunt: apicultorii, persoane fizice care deţin ates-tat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de regle-mentare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare, valabil la data depunerii cererii; apicultorii, persoane fizice autorizate, întreprinderi individ-uale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modi-ficări şi completări prin Legea nr.182/2016; apicultorii, persoane juridice.


Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
• să aibă familii de albine înscrise în baza de date naţională apicolă la data 1 martie 2021, conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, gestionat de Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu”, potrivit pre-vederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor cu modificările şi completările ulterioare;
• să aibă stupine înregistrate/autorizate la direcţia sanitar-veterinară şi pentru sig-uranţa alimentelor judeţeană, la data depunerii cererii;
• să fie înregistraţi în registrul unic de identificare (RUI),
• să deţină cod unic de înregistrare atribuit de către APIA


Solicitanţii care nu deţin cod unic de înregistrare în RUI, înainte de solicitarea ajutorului de minimis prevăzut de prezenta hotărâre au obligaţia obţinerii acestuia de la centrele judeţene ale APIA, prin completarea şi depunerea formularului prevăzut în anexa nr.1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 22/2011 privind reorganizarea Regis-trului fermelor, care devine Registrul unic de identificare, în vederea accesării măsurilor reglementate de politica agricolă comună.


Cuantumul ajutorului este în valoare de 23,7 lei/familia de albine.


Valoarea totală a schemei de ajutor de minimis este de 53.250.724 lei, reprezentând 10.763.157,96 euro la cursul de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană în data de 30 septembrie 2021, respectiv 4,9475 lei petru un euro.


Sursa de finanţare este bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Minis-terului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.


Termen de plată a ajutorului de minimis este data de 31 decembrie 2021.


Formularele care trebuie completate de către fermieri sunt accesibile pe site-ul APIA.


Distribuie articolul

You May Also Like