Energy Challenge, concursul pentru dezvoltarea creativității studenților în domeniul energiei

Distribuie articolul


Miercuri, 24 noiembrie, Energy Challenge ajunge la Universitatea “Danubius” si dez-volta un concurs pentru studentii gălățeni, în parteneriat cu SOCIETATEA AN-TREPRENORIALĂ STUDENȚEASCĂ.


Concursul este organizat de compania E.ON, fiind dedicat tinerilor care urmează studii de licență sau de masterat pe teritoriul României și are în vedere dezvoltarea creativității studenților, prin crearea unui cadru ideal în care aceștia își pot testa ideile și cunoștințele construind un business real.

Categoriile concursului sunt:
a) Energia verde. Proiectele trebuie să aibă ca scop principal utilizarea a cel puţin uneia dintre resursele regenerabile agreate la nivel internaţional sau identificarea unei noi surse din această sferă. Trebuie să se arate avantajele utilizării acesteia, fie ele tehnice sau economice, faţă de sursele clasice ce sunt înlocuite. Pot fi abordate soluţii aplicabile atât clienţilor casnici, cât şi industriali.
b) Eficiență energetică și optimizare rețea.
Eficiența energetică – constă în realizarea unui echilibru între performanţă, ser-vicii, bunuri sau energie, şi energia folosită în acest scop. Este indispensabilă unui stil de viaţă modern şi sigur, reprezentând o alegere de viitor. Aplicarea măsurilor de eficienţă energetică nu înseamnă doar economii în bugetul consumatorului ci şi pentru companiile din domeniul energetic, creând astfel o atitudine responsabilă faţă de consumul de energie şi mediul înconjurător. Optimizarea rețelelor de energie electrică și gaze naturale presupune, din punct de vedere tehnic, o abordare mai particulară. Metode precum generarea distribuită, contoarele inteligente, compensarea energiei reactive sau îmbunătățirea echipa-mentelor, pot fi folosite pentru eficientizarea consumului, reducerea costurilor și creşterea gradului de siguranță în alimentarea consumatorilor.
c) Produse și servicii clienți. Obiectivul acestei teme este de a identifica soluţii/activităţi/produse care să simplifice viaţa clientului final de energie (elec-tricitate sau gaze naturale), dar şi activitatea internă a unei companii din dome-niul energiei.
d) Digital & Smart. Deşi trăim in offline, suntem tot mai conectaţi în mediul digital, ceea ce ne ajută să rezolvăm sarcinile zilnice mai rapid şi mai uşor. Aplicaţiile se pot conecta la o bază de date existentă.

De asemenea, se pot utiliza API-uri deja existente cu respectarea drepturilor de autor, conform legislaţiei în vigoare. Nu este necesară utilizarea unui singur limbaj de programare. În acelaşi sens ne putem gândi şi la crearea unei interfeţe care să simplifice viaţa utilizatorului digi-tal sau să fie „poarta” pentru noi astfel de utilizatori.


Pot fi abordate teme pe următoarele subiecte:
• Aplicaţii mobile – presupune dezvoltarea unei idei/aplicaţii pentru dispozitivele mobile (telefoane/tablete/smartwatch) cu aplicabilitate în domeniul energiei.
• Aplicaţii web/desktop – presupune dezvoltarea unei idei/aplicaţii pentru platforme web sau idei/aplicaţii funcţionale pentru PC-uri cu aplicabilitate în domeniul energiei.
• Îmbunătăţirea aplicaţiilor existente ale unei companii de energie şi gaze naturale – presupune dezvoltarea/îmbunătăţirea funcţionalităţii/funcţionalităţilor pentru aplicaţii deja utilizate de o companie din domeniul energiei.
• Dezvoltarea unei soluţii tehnice ce presupune dezvoltarea a cel puţin unui prototip (gadget, roboţi, ansamble funcţionale etc.) în sprijinul companiei de utilităţi sau a clienţilor acesteia.

Astfel, pentru a participa la concurs studenții se pot înscrie în perioada 25 oc-tombrie 2021 – 20 decembrie 2021. Între 10 ianuarie 2022 – 21 ianuarie 2022 vor fi prezentate online, proiectele inițiate.


Semifinala concursului are loc între 7 februarie 2022 – 11 februarie 2022. Candidații ajunși în această etapă vor avea parte de experiența Energy Challenge Academy, unde vor cunoaște unele dintre cele mai importante persoane din domeniul Ener-giei din Romania, vor primi îndrumare privind proiectele lor și își vor dezvolta abil-itățile profesionale și soft-skill-urile.
Finala Energy Challenge: 4 aprilie 2022 – 8 aprilie 2022. Valoarea brută totală a premiilor este de 32.929 de lei, repartizați astfel:
Locul 1- 3000 de Euro
Locul 2 – Voucher de vacanță de 500 de euro/participant
Locul 3 – Voucher eMAG în valoare de 1000 de lei/participant


Participanții se pot înscrie individual sau în echipe de maximum patru persoane, iar proiectele trebuie să fie în conexiune cu oricare dintre cele patru categorii princi-pale. Se punctează, în mod deosebit, ideile fezabile, care satisfac nevoi de piață, pot fi aplicabile, realiste, inovatoare.

Proiectele trebuie construite sub forma unui plan de afaceri pe care participanții au un timp de două-trei luni să îl dezvolte.


De 15 ani compania E.ON organizează programe de dezvoltare a tinerilor din România, menite să susțină dezvoltarea personală și profesională ale studenților și masteranzilor. Cele mai importante acțiuni de acest gen sunt Energy Challenge, START și GraduatE.ON.


Distribuie articolul

You May Also Like