Ajutoare de stat pentru cei aflați în stare de necesitate de pe urma epidemiilor, calamităţilor naturale, incendiilor și accidente

Distribuie articolul

Pandemia de coronavirus a făcut extrem de mult rău populației și a lăsat mii de oameni fără locuri de muncă.


Autoritățile vor să sprijine aceste persoane, o variantă vizând un proiect de lege (ce are toate șansele să fie adoptat, Camera Deputaților fiind for decizional) prin care se vor putea acorda ajutoare de urgență, în bani sau în natură, celor care au fost afectați de epidemii sau de alte calamități.


Conform proiectului, Guvernul și primăriile vor putea acorda ajutoare de urgență, în bani sau în natură, oamenilor care se află în situații de necesitate cauzate de epidemii, calamităţi naturale, incendii, accidente, precum şi pentru alte situaţii deosebite determinate de starea de sănătate ori de alte cauze care pot conduce la apariţia sau sporirea riscului de excluziune socială. În plus, autoritățile locale vor putea acorda aceste ajutoare de urgență inclusiv în caz de deces, în ţară sau în străinătate.


Oamenii vor primi ajutor în baza cererii și declarației pe proprie răspundere a unui membru de familie sau a unei persoane, dar va avea loc și o anchetă socială care va certifica existența situațiilor de necesitate ori, după caz, a situațiilor deosebite în care se află familiile sau persoanele singure.


Ajutoarele se vor stabili, fie prin hotărâre a Guvernului, fie prin hotărâre de Consiliu Local. Ajutorul respectiv va cuprinde și metodologia ori procedura sau condițiile de acordare a ajutoarelor de urgență, iar fondurile necesare pentru plata lor vor fi suportate din bugetul de stat sau din bugetul local.


În plus, conform propunerii legislative, aceste ajutoare nu vor fi supuse impozitului pe venit şi nu se vor lua în considerare la stabilirea altor drepturi de asistenţă socială acordate de la bugetul de stat.


În cazul în care o persoană dintr-o familie care deja beneficiază de ajutor social decedează, primarii vor putea dispune acordarea unui ajutor reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea.

Acești bani se vor acorda, conform prevederilor proiectului „unei singure persoane, care poate fi soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul în condiţiile dreptului comun sau, în lipsa acestuia, persoanei care dovedeşte că a suportat cheltuielile cu înmormântarea”.


Odată cu adoptarea acestui proiect, Guvernul va fi obligat să modifice normele metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.


Distribuie articolul

You May Also Like