Ai de recuperat taxa auto? VEZI AICI când îți intră banii în cont

Distribuie articolul

Peste 25.000 de gălățeni au depus, până pe 31 august 2018, cerere pentru restituirea taxelor auto.

Direcția Finanțelor Publice din Galați a procesat deja peste 23.000 de solicitări și a restituit sumele cuvenite cu dobânzile aferente la peste 9.300 de contribuabili. Sumele restituite până acum depășesc 20 milioane lei. Pentru cei care nu au primit banii, iată ce spune legea cu privire la criteriile de restituire a taxelor auto.

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule şi ale Ordinului nr. 1488/3198/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 52/2017, criteriile de restituire sunt:

● tipul de taxă care se solicită la restituire;

● ordinea depunerii cererii;

● contul bugetar din care se efectuează restituirile.

Astfel:

► pentru taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, restituirea sumelor se realizeaza în perioada 1 ianuarie 2018-31 decembrie 2018;

► pentru timbrul de mediu pentru autovehicule, restituirea se realizează în perioada 1 septembrie 2018-31 martie 2019.
(art. 1 alin. (6) din OUG 52/2017)
Sumele stabilite prin hotărâri judecătorești se restituie de organele competente astfel:

► taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule și taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule se restituie în termen de 120 de zile de la data depunerii cererii, dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2018;

► timbrul de mediu se restituie de organele emitente ale acestuia în termen de 120 de zile de la data depunerii cererii, dar nu mai devreme de 1 septembrie 2018.
(art. 3 alin. (11) din OUG 52/2017)

Sumele rămase de restituit, pentru care au fost emise decizii de soluționare a cererii de restituire până la data intrării în vigoare a OUG nr. 52/2017 (31.10.2017), se restituie, din oficiu, de organele emitente ale acestora, astfel:

► sumele reprezentând taxă specială pentru autoturisme și autovehicule, taxă pe poluare pentru autovehicule și taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule – în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 52/2017 (29.12.2017);

► sumele reprezentând timbrul de mediu – în termen de maximum un an de la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență.
(art. 5 alin. (1) şi (2) din OUG 52/2017)
De asemenea, menţionăm faptul că:

► restituirea sumelor reprezentând taxă pe poluare pentru autovehicule, taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule și a dobânzilor aferente calculate până la data plății se face din bugetul Fondului pentru mediu;

► restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, precum și a dobânzilor calculate până la data plății integrale se face de la bugetul de stat.
(Cap. I, pct. 3.4. şi 3.8 din Ordin 1488/3198/2017)

Astfel, se poate constata că, deşi cererile de restituire se soluţionează în ordinea depunerii lor la organul fiscal competent, restituirea taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule se face de la bugetul de stat, ceea ce implică soluţionarea acestora într-un timp mai scurt, pentru sumele reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, sumele se solicită de la Administraţia Fondului de Mediu, ceea ce induce o durată mai mare a timpului de soluţionare, iar timbrul de mediu pentru autovehicule se restituie începând cu data de 1 septembrie 2018.

De exemplu:
– pentru o sumă reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule art. (2141 -2143 din Legea nr. 571/2003) – după verificarea plăţii efectuate de contribuabil, precum și a celorlalte informații prezentate în cerere și situația fiscală a contribuabilului, şi după calcularea dobânzii cuvenite contribuabilului, se efectuează restituirea în contul bancar indicat în cerere;

– pentru o sumă reprezentând taxă pe poluare pentru autovehicule (O.U.G. nr. 50/2008) sau taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule (Legea nr. 9/2012), după verificare se întocmesc situaţiile prin care se solicită suma şi dobânzile aferente de la Administraţia Fondului pentru Mediu (A.F.M.), restituirea efectuîndu-se după primirea sumelor solicitate de la A.F.M.;
– pentru o sumă reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule (O.U.G. nr. 9/2013), după verificare se întocmesc situaţiile prin care se solicită suma şi dobânzile aferente de la A.F.M., restituirea urmând a se efectua după data de 01.09.2018, după primirea sumelor solicitate de la A.F.M.

Menţionăm că aproximativ 40% din cererile de restituire depuse la nivelul A.J.F.P. Galaţi au datele de identificare auto incomplete, conturi bancare invalide, sau lipsesc datele de contact. În aceste situaţii, conform prevederilor Cap. . I, pct. 2.6. – 2.7. din Ordin 1488/3198/2017, organul fiscal notifică contribuabilul, în scris, și îi solicită prezentarea informațiilor și documentelor relevante în soluționarea cererii. Termenul prevăzut pentru soluționarea cererilor de restituire se prelungește cu perioada cuprinsă între data la care s-a comunicat contribuabilului și/sau autorității competente solicitarea de informații suplimentare relevante în soluționarea acesteia și data înregistrării primirii acestor informații la organul fiscal central competent.

În conformitate cu prevederile art. 1 din O.U.G. nr. 52/2017, contribuabililor li se restituie şi dobânzile datorate pentru perioada cuprinsă între data perceperii şi data restituirii sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, astfel:

► în cazul cererilor de restituire depuse de contribuabili: dobânda se calculează asupra sumei de restituit care se înmulțește cu numărul de zile aferent perioadei cuprinse între data perceperii taxei/timbrului și data restituirii efective și cu nivelul dobânzii prevăzut de art. 174 alin. (5) din Codul de procedură fiscală, respectiv 0,02%/zi;

► în cazul restituirii sumelor stabilite prin hotărâri judecătorești: dobânzile datorate contribuabililor sunt cele dispuse de instanța judecătorească.


Distribuie articolul

You May Also Like