Agricultura ecologică a intrat în atenția Guvernării. Cel puțin, din punct de vedere legislativ

Distribuie articolul


Direcția pentru Agricultură Galați informează că în ședința de Guvern din data de 30 august 2021 a fost adoptată Ordonanța pentru modificarea OUG nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, cu completările și modificările ulterioare.

Actul normativ creează cadrul juridic necesar pentru aplicarea noilor reglementări europene, în principal Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamen-tului European și al Consiliului, privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, care se va aplica începând cu data de 01 ianuarie 2022.


Potrivit textului de lege, sunt reglementate următoarele aspecte:
• funcţionarea sistemului de control și certificare în România;
• stabilirea autorității competente și atribuțiile principale ale acesteia;
• delegarea și stabilirea de către MADR a anumitor atribuții oficiale de control și/sau a anu-mitor atribuții legate de alte activități oficiale și certificare, organismelor de control, denumite în continuare OC;
• introducerea obligației operatorilor/grupurilor de operatori din agricultura ecologică de înreg-istrare a activităților de producție agricolă, pregătire, distribuție, depozitare, import, export, introducere pe piață a produselor ecologice la direcțiile pentru agricultură județene și a Muni-cipiului București şi de a se supune controlului unui organism de control aprobat, pentru o mai bună trasabilitate a produselor din agricultura ecologică;
• stabilirea laboratoarelor care pot realiza analizele probelor prelevate în cadrul controalelor la operatorii/grupurile de operatori de produse ecologice, precum și sancțiunea care se poate aplica în situația unor produse pentru care analizele de laborator indică reziduuri de sub-stanțe.
• comerțul cu produse ecologice;
• acordarea derogărilor de la normele prevăzute în regulamentele europene, operatorilor înreg-istrați în sistemul de agricultură ecologică;
• instituirea sistemului de sancțiuni care se aplică în agricultura ecologică;
• clarificarea unor termeni în acord cu prevederile noilor regulamente europene;
• instituirea unor norme tranzitorii prin care se reglementează valabilitatea documentelor, înreg-istrărilor și aprobărilor emise, realizate sau începute sub actuala reglementare, dar care nu şi-au produs în întregime efectele până la data intrării în vigoare a prezentei Ordonanțe de Guvern.


Distribuie articolul

You May Also Like

Lasă un răspuns