Interacțiunea cetățeanului cu serviciile sociale se va face prin intermediul unei platforme digitale unice

Distribuie articolul

Oficialii din domeniul Muncii și Protecției Sociale au anunțat că au în vedere facilitarea accesului oamenilor la o gamă largă de servicii publice electronice: asistență, consiliere și îndrumare, fără a mai fi necesară deplasarea la ghișeu, prin crearea unui spațiu digital de interacțiune cu cetățenii.

Acest Hub de servicii pune bazele unei administraţii publice moderne şi eficiente prin asigurarea interacţiunii unice cu cetăţenii și întreprinderile, se precizează într-un comunicat recent.


În acest scop, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a demarat împreună cu Agenţia Naţională pentru Plăti și Inspecţie Socială (ANPIS) și Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) un proiect de investiții pentru realizarea sistemului informatic care să permită interacțiunea on-line a cetățeanului cu ministerul și cu instituțiile aflate în subordine, coordonare sau autoritate.

Practic, printr-un singur punct de contact – portalul MMPS, se va asigura: depunerea on-line a cererilor de beneficii și de servicii sociale, posibilitatea de consultare on-line a dosarelor de către orice cetațean sau întreprindere, precum și posibilitatea constituirii dosarelor electronice ale beneficiarilor de servicii sociale și, implicit, optimizarea și modernizarea activității asistenților sociali, prin implementarea unui modul de management de caz, care va permite și introducerea datelor prin terminale mobile (ex. pentru ancheta socială).


Concret, „HUB DE SERVICII MMPS – SII MMPS”(titlul proiectului) va permite:
• depunerea on-line a cererilor de beneficii de asistență socială și servicii so-ciale, prin intermediul unui singur punct de contact cu cetățeanul – portalul MMPS;
• crearea modulul e-Asistență Socială;
• posibilitatea de consultare on-line a dosarelor de către orice cetațean sau întreprindere;
• constituirea dosarelor electronice ale beneficiarilor de servicii sociale și, im-plicit, optimizarea și modernizarea activității asistenților sociali, prin im-plementarea unui modul de management de caz, inclusiv prin culeg-erea/introducerea de date prin terminale mobile (ex. pentru ancheta so-cială), care va permite totodată crearea și consolidarea diverselor formu-lare electronice și crearea bazelor de date electronice interoperabile (la nivel de CNP) pentru diferitele tipuri de servicii;
• creșterea accesibilității serviciilor publice electronice care urmează a fi fur-nizate de către MMPS și instituțiile sale, în fapt măsuri de optimizare și debirocratizare;
• asigurarea mecanismelor de prevenție, de semnalare automată a suspiciunii de fraudă;
• furnizarea de date corecte (prin eliminarea erorilor, redundanțelor și/sau tentativelor de fraudă) celor care gestionează fondurile publice destinate indemnizațiilor sociale, beneficiilor sociale, pensiilor, ajutorului de șo-maj, prestării serviciilor sociale, acordării ajutoarelor etc., în domeniile de activitate specifice MMPS și totodată obținerea unor rapoarte optimi-zate pentru fundamentarea deciziilor și politicilor din domeniile muncă, familie și protecție socială, la nivel național;
• asigurarea interoperabilității sistemelor informatice în plan intern (între de-partamentele MMPS și instituțiile aflate în subordinea/sub autoritatea/în coordonarea MMPS), național (între MMPS și instituțiile aflate în sub-ordinea/sub autoritatea/în coordonarea MMPS și alte instituții centrale și locale) și european (cu sisteme omoloage de la nivel European, cu Regis-trele Europene);
• gestionarea unitară a informațiilor cu privire la beneficiarii de drepturi de securitate socială acordate acestora din fonduri publice.


Distribuie articolul

You May Also Like