Agenții economici, în vizorul Poliției Locale 

Distribuie articolul

La nivelul Poliției Locale Galați, în baza unor planuri de acțiune lunare, Serviciul de Protecție a Mediului va desfășura, cu începere din luna februarie, pe tot parcursul anului 2018, ample acțiuni de verificare a operatorilor economici de pe raza Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Galaţi.

Polițiștii locali din cadrul Serviciului de Protecție a Mediului vor urmări modul în care sunt gestionate (generare, colectare, stocare, valorificate/eliminare) deșeurile rezultate din activitatea agenților economici de pe raza municipiului Galați.

În cadrul controalelor oamenii legii vor avea în vedere următoarele aspecte:

– profilul de activitate al operatorului economic;

– existenţa unor puncte de lucru, conform celor menţionate în certificatul constatator;

– dacă sunt generate sau nu deşeuri municipale, aşa cum sunt ele definite în Legea 101/2006 privind salubrizarea localităţilor – deşeu municipal – deşeurile menajere şi similar (deşeu menajer – deşeurile provenite din gospodării/ locuinţe; deşeuri similare – deşeurile care, din punctul de vedere al naturii şi al compoziţiei, sunt comparabile cu deşeurile menajere, exclusiv deşeurile din producţie, din agricultură şi din activităţi forestiere);

– dacă este sau nu necesar încheierea unui contract de prestare a serviciului de salubrizare, încheiat în nume propriu cu operatorul licenţiat pentru prestarea serviciului în UAT Galaţi.

În cazul în care se constată încălcări ale actelor normative cu privire la modul de gestionare a deşeurilor menajere, vor fi dispuse măsuri ferme. Astfel, în conformitate cu prevederile Legii 101/2006 (articolul 30 alin. (5)) – constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei refuzul utilizatorului de a încheia contracte de prestări servicii cu operatorul de salubrizare licenţiat în aria de delegare respectivă. De asemenea, potrivit HCL 124/2016 privind aprobarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului de salubrizare a Municipiului Galaţi”, art. 130 sancționează cu amenda de la 1.000 la 1.500 lei, nerespectarea prevederilor art. 119 lit. i – „să încheie contracte pentru prestarea unei activităţi a serviciului de salubrizare numai cu operatorul căruia UAT Galaţi i-a atribuit, în gestiune directă sau în gestiune delegată, activitatea respectivă.

Reamintim că în anul 2017, în urma sesizărilor venite din partea Serviciului Public Ecosal sau a unor persoane fizice, precum si a planurilor de masuri realizate de către Serviciul de Protecție a Mediului, au fost aplicate un număr de 87 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 66.900 lei, operatorilor economici care nu au respectat legislația privind încheierea de contracte pentru preluarea deşeurilor municipale.

În vederea încheierii contractului de prestări servicii de salubrizare, Serviciului Public Ecosal anunță că, agenții economici au nevoie de următoarele documente:

– Certificat de înregistrare;

– Certificat in scopuri de TVA;

– Act Constitutiv/Statut societate;

– Contract închiriere/comodat/proprietate al spațiului;

– Certificat constatator punct de lucru;

– Actul de identitate al administratorului;

– Împuternicire pentru persoana care semnează contractul;

– Schiță amplasament punct de lucru;

– Ștampila societății.

Documentele trebuie prezentate în copie.

 

SURSA: Poliția Locală Galați


Distribuie articolul

You May Also Like