Activități ale AJFP Galați pentru reducerea evaziunii fiscale și a economiei subterane

Distribuie articolul

Biroul Comunicare și Servicii Interne, din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Galați, ne informează că Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați, face publice ultimele rezultate ale activității de Inspecție Fiscală desfășurate în luna decembrie 2023.

Principalele acțiuni în care au fost implicate structurile de inspecție fiscală în luna decembrie 2023, au constat în: inspecții fiscale din proprie inițiativă efectuate la contribuabili persoane juridice și persoane fizice, care prezintă risc fiscal ridicat;

  • acțiuni pentru verificarea legalității și conformității declarațiilor fiscale, a corectitudinii și exactității îndeplinirii obligațiilor de către contribuabili;
  • verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impozitare și a situațiilor de fapt aferente;
  • stabilirea diferențelor de obligații fiscale principale în baza analizei de risc;
  • inspecții fiscale efectuate în vederea soluționării în termen a deconturilor de TVA cu opțiune de rambursare primite pentru control anticipat și ulterior;
  • controale inopinate pentru creșterea gradului de conformare voluntară la declarare și plată a obligațiilor fiscale de către contribuabili;
  • creșterea rolului prevenției inspecției fiscale în relația cu contribuabilul.

Astfel, la nivelul AJFP Galați, inspectorii fiscali au efectuat controale la contribuabili persoane juridice și fizice, înregistrând următoarele rezultate:

– 33 de inspecții fiscale (generale și parțiale), din care 26 la contribuabili persoane juridice și 7 la contribuabili persoane fizice;

– 24 de controale (controale inopinate și controale încrucișate), din care 19 la contribuabili persoane juridice și 5 la persoane fizice;

Principalele obligații stabilite suplimentar, în cuantum de 1,66 milioane lei, sunt reprezentate de TVA, ceea ce reprezintă un procent de 43,80 % din total.

În virtutea rolului preventiv, urmare a celor 15 acțiuni de verificare documentară efectuate la contribuabili persoane juridice, în luna decembrie 2023, organele de inspecţie fiscală au stabilit în plus obligații suplimentare la bugetul de stat, în cuantum de 500.555 lei.

De asemenea, la contribuabili persoane fizice, în luna decembrie 2023 s-a finalizat o acţiune de verificare documentară, nefiind emisă decizie de impunere.


Distribuie articolul

You May Also Like