Societatea Gospodărire Urbană din Galați, la ”vânătoare” de locuri de veci

Distribuie articolul

În ședința de luna aceasta, la Prefectură, a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, tema de bază a vizat activitatea şi reglementãrile în vigoare la nivelul cimitirelor din municipiul Galaţi.

Cu această ocazie s-a aflat de la șeful serviciului Cimitire din cadrul societății publice că municipalitatea se confruntă cu o lipsă acută a locurilor de înhumare. Unul dintre motivele principale ar fi că, ”din cauza pandemiei de coronavirus, s-a înregistrat o creștere alarmantă a numărului de decese în municipiul Galați”. Ca urmare, a fost demarată o campanie de identificare a locurilor de înhumare la care poate fi ridicat dreptul de concesiune asupra acestora.

Campania are la bază o serie de criterii stabilite ”în teren” neîndeplinite, pentru locurile de veci:

  • durata dreptului de concesiune, expirată;
  • locul de înhumare este parasit sau menținut în stare de neîngrijire (inclusiv cele care au lucrări funerare) pe o durată mai mare de 2 ani;
  • în cazul în care, nu s-a achitat tariful anual de întreținere timp de 2 ani consecutiv;
  • titularul dreptului de concesiune a decedat, a fost înhumat în alt loc și nu are moștenitori legali/testamentari;
  • pentru locul de înhumare atribuit, nu a fost întocmit/eliberat act de concesiune, din culpa concesionarului, timp de 7 ani de la data atribuirii.

În acest sens au fost luate următoarele măsuri:

a) concesionarii și/sau moștenitorii locurilor de înhumare au fost notificatii și invitați (inclusiv printrun anunț în presa scrisă sau mass-media) să se prezinte la administrația cimitirului unde dețin loc de înhumare, în vederea achitării tarifelor de întreținere anuală a cimitirului și actualizarea situației juridice și/sau economice a locului de înhumare pe care îl dețin.

– au fost emise peste 2100 somații;

– au fost emise peste 2180 notificări;

– au fost emise 470 deciziii de ridicare a dreptului de folosință a locurilor de înhumare.

b) a fost începută digitalizarea bazei de date: transpunerea arhivei în format electronica, lucru ce ne ajută la identificarea locului de înhumare, respectiv la verificarea situației economice a acestuia.

Tarifele practicate în acest moment de către Serviciul Cimitire sunt aprobate prin H.C.L. nr. 595/2019, modificat și completat prin H.C.L. nr. 848/21.12.2022, indexate cu indicile de inflație comunicat de I.N.S.S.E. și aprobate de către Primarul municipiului Galați în baza Referatului nr. 261830/22.12.2022.

– concesiune pe durată de 7 ani pentru un loc de înhumare în suprafață de 3,75 mp este de 105 lei;

– concesiune pe durată de 25 ani pentru un loc de înhumare în suprafață de 3,75 mp este de 375 lei;

  • tariful anual de întreținere se calculează în funcție de suprafața concesinată;
  • pentru un loc de înhumare în suprafață de 3,75 mp, tariful anual de întreținere este de 58,05 lei.

Distribuie articolul

You May Also Like