Sesizări prin email la Protecţia Consumatorilor

Distribuie articolul

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) lansează o adresă specială de e-mail – spsf@anpc.ro – cu scopul de a veni în sprijinul consumatorilor care identifică elemente menite să le afecteze direct interesele şi să îi determine să ajungă într-o situaţie financiară dificilă, în timpul derulării unui credit bancar contractat.

Conform comunicatului transmis, consumatorii pot semnala probleme de tipul:

  • creşterea exagerată a ratelor şi, ca atare, a gradului său de îndatorare, faţă de momentul contractării creditului;
  • creşterea nejustificată a dobânzii aplicate pentru rambursarea creditului, comparativ cu prevederile contractuale;
  • prezentarea, la momentul ofertării, doar a soluţiei de rambursare cu rate egale (ponderea în rată fiind de 75% dobândă şi 25% sold principal), fără a i se pune la dispoziţie mai multe posibilităţi de rambursare pentru a alege,

În cazul în care doriţi să semnalaţi astfel de situaţii, transmiteţi, pe adresa de e-mail menţionată, scanarea următoarelor documente:

  • contractul si scadenţarul iniţial;
  • valoarea actuală a ratei;
  • notificările primite de la bancă;
  • venitul net al titularului, la momentul contractării şi în prezent;
  • corespondenţa pe care aţi avut-o cu banca.

Pentru documentarea comparativă a comisarilor ANPC care se ocupă de acest domeniu, în cazul în care locuiţi sau munciţi în altă ţară a Uniunii Europene, deţineţi un contract de împrumut încheiat cu o bancă de acolo şi doriţi să veniţi în sprijinul instituţiei noastre – pentru o imagine cât mai completă referitoare la abordarea acestei chestiuni la nivelul comunitar – trimteţi, pe aceeaşi adresă de e-mail, scanarea documentelor care să conţină nivelul ratelor, scadenţarele, dobânzile sau orice altă informaţie referitoare la derularea creditului doriţi să puneţi la dispoziţie, fără a dezvălui datele personale.


Distribuie articolul

You May Also Like