Se elimină blocajul privind demararea proiectelor de investiții în infrastructura de apă. Galațiul are unul dintre cele mai importante astfel de proiecte

Distribuie articolul

În ședința de Guvern de săptămâna trecută a fost aprobat un memorandum propus de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene privind măsuri de flexibilizare a procesului de aprobare a proiectelor majore din domeniul de apă și apă uzată.


Inițiativa permite posibilitatea de semnare, într-o primă fază, a contractelor de finanțare, pentru 14 proiecte majore de investiții în infrastructura de apă și apă uzată, cu o valoare de circa 3,17 miliarde euro, cu includerea unor clauze rezolutorii.


Memorandum-ul elimină o parte din blocajele legate de detalii de natură tehnică, economică și instituțională, facilitând disponibilizarea resurselor financiare necesare demarării investițiilor într-un sector esențial pentru asigurarea unui nivel ridicat de trai al populației, se arată în comunicatul emis de MIPE.

Proiectele majore sunt investiții de anvergură, fiecare în valoare de peste 50 de milioane EUR, susținute de fondurile UE asociate politicii de coeziune. Proiectele aduc beneficii directe statelor membre și cetățenilor lor, întrucât creează o infrastructură mai bună, un mediu mai sănătos, noi locuri de muncă și noi oportunități de afaceri.

Unul dintre proiectele majore este cel de investiții în infrastructura de apă și de canalizare din județul Galați.


Astfel, finanțarea din partea UE face posibilă implementarea unor îmbunătățiri ample ale sistemelor de alimentare cu apă potabilă și de colectare și epurare a apelor reziduale în județul Galați, parte a regiunii de dezvoltare Sud-Est din cadrul macroregiunii doi a României. În ceea ce privește apa potabilă, proiectul acoperă 20 de zone de alimentare cu apă grupate în patru sisteme de alimentare. În ceea ce privește colectarea și tratarea apei reziduale, aceasta implică 14 aglomerări grupate în două grupuri și patru aglomerări independente cu populații de peste 2 000 de locuitori.


Lucrările la sistemele de alimentare cu apă potabilă constau în construirea a cinci puțuri, trei stații de tratare a apei în Liești, Berești și Cosmești-Vale, patru stații de clorinare, 20 de stații de pompare, 13 rezervoare de stocare și o rețea de distribuție de 163,1 km.


Douăsprezece stații de clorinare, 14 stații de pompare, șapte rezervoare de stocare și o rețea de distribuție de 20,1 km sunt în curs de reabilitare, în timp ce un total de 65,3 km de conducte de apă urmează să fie pozate sau modernizate. Achiziționarea a 20 de sisteme de control și achiziție de date (SCADA) va permite controlul de la distanță al proceselor de rețea.


Construcția de instalații de colectare și tratare. În ceea ce privește colectarea și tratarea apei reziduale, proiectul include construirea a două stații de epurare în Movileni și Berești, a două instalații de stocare temporară a nămolului deshidratat la stația de epurare Galați și a 152 de stații de pompare, în timp ce o stație de pompare este în curs de reabilitare.


Sunt în curs de amenajare canale de colectare gravitațională și conductele de presiune cu o lungime totală de 421,4 km, respectiv 102,4 km, iar alți 10,9 km de canalizare gravitațională sunt în curs de modernizare. Această parte a proiectului implică, de asemenea, achiziționarea a 20 de sisteme SCADA și a unor echipamente operaționale, inclusiv un detector de scurgeri, o unitate combinată de curățare a canalelor, două cisterne și un excavator cu aspirație.


Bugetul total este de aproape 180 de milioane EUR, din care aproape 112 milioane EUR provin din Fondul de coeziune al UE. Lucrările urmează să fie finalizate până în octombrie 2022.
Apă curată și servicii îmbunătățite. Principalele obiective ale proiectului includ furnizarea continuă de apă potabilă curată pentru persoanele care locuiesc în zonă, care numără 375 366 de locuitori, precum și reducerea pierderilor de apă din rețeaua de distribuție a apei potabile.

De asemenea, lucrările trebuie să prevină infiltrarea în sistemul de canalizare. În plus, riscul de descărcare necontrolată a apelor reziduale netratate va fi redus la minimum, reducându-se astfel riscurile pentru sănătatea umană și poluarea mediului.

Ca rezultat al lucrărilor, un număr suplimentar de 129 671 de locuitori vor beneficia de acces la apă potabilă de calitate superioară, proporția racordării în zonă crescând de la 85 % la 97 %. În ceea ce privește elementul de apă reziduală, serviciile de colectare vor fi îmbunătățite pentru 334 634 de locuitori.

Totalul investițiilor și al finanțării din partea UE. Totalul investițiilor pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați în perioada 2014-2020” este de 179 965 477 EUR, contribuția UE prin Fondul de coeziune fiind de 111 947 754 EUR în cadrul Programului operațional „Infrastructura mare” pentru perioada de programare 2014-2020.


Distribuie articolul

You May Also Like