Primarul Galațiului, ales primvicepreședinte la Asociatia Municipiilor din România

Distribuie articolul

Prima ședință la Asociația Municipiilor din România
Recent, Asociația Municipiilor din România(AMR) și-a ales conducerea executivă pentru un nou mandat de patru ani. Președinte al Asociației a fost ales Emil Boc, primarul municipiului Cluj Napoca, președinte executiv, Constantin Toma, primarul municipiului Buzău iar prim vicepreședinți Ion Lungu, primarul municipiului Suceava și Ionuț Pucheanu, primarul municipiului Galați. Comitetul Director al Asociației numără 30 de primari.

În prima ședință de Comitet Director, reprezentanții acestui for au solicitat o nouă reorganizare administrativ teritorială, legiferarea zonelor metropolitane, continuarea procesului de descentralizare, digitalizarea şi interconectarea bazelor de date central-local.

De asemenea, conducerea AMR consideră că unităţile administrativ-teritoriale trebuie să-şi asigure din resurse proprii cheltuielile cu standardul minim de servicii publice.
Preşedintele Asociaţiei Municipiilor din România, Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, a sintetizat priorităţile pentru mandatul 2020-2024.

Prima dintre acestea se referă la reorganizarea administrativ-teritorială.
România este singura ţară din Uniunea Europeană, din cadrul fostului bloc comunist, care are o lege a organizării administrativ-teritoriale a ţării din perioada regimului comunist (1968). Această lege, fundamentată pe principiul centralismului democratic, specific regimului comunist, este în contradicţie flagrantă cu principiul subsidiarităţii care stă la baza construcţiei şi funcţionării Uniunii Europene.

Printre temele prioritare se află finanţarea autorităţilor publice locale, legea zonelor metropolitane şi a aglomerărilor urbane, harta serviciilor furnizate în municipiile AMR, continuarea procesului de descentralizare cu respectarea principiului potrivit căruia „nicio descentralizare de sarcini către administraţia publică locală nu poate fi făcută fără o descentralizare a resursei financiare aferente. Resursa financiară trebuie să fie precisă, cuantificabila şi cu caracter permanent”.

„UAT-urile trebuie să-şi asigure din resurse proprii cheltuielile cu standardul minim de servicii publice. Este absolut necesară reorganizarea administrativ teritorială şi legiferarea zonelor metropolitane. Este important să stabilim principii şi soluţii de finanţare pentru administraţiile locale pe baza unor mecanisme asemănătoare cu cele existente în alte state ale Uniunii Europene sistemelor europene, mecanisme transparente, eficiente, bazate pe criterii de performanţă administrativă si mai puţin pe criterii politice. Putem învăţa din buna practică a ţărilor europene dar şi din greşelile acestora”, a afirmat preşedintele AMR, Emil Boc.

Preşedintele AMR, Emil Boc, a concluzionat că, în bugetul pe anul 2021, asigurarea resurselor financiare şi compensarea pierderilor avute la bugetele locale în perioada pandemiei va fi o prioritate de grad zero.


Distribuie articolul

You May Also Like