Ploaie de amenzi la firmele care dezansamblează mașinile

Distribuie articolul

În prima jumătate a lunii martie 2024, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratul Teritorial de Muncă Galați (I.T.M.) au desfășurat acțiuni de control în cadrul Campaniei Naționale la angajatorii care desfășoară activitatea în domeniul „Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor” cod CAEN 3831.

Obiectivele campaniei au fost:

Identificarea angajatorilor care desfășoară activități în cele două domenii;

Eliminarea neconformităților constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii pentru remedierea neconformităților și aplicarea sancțiunilor contravenționale corespunzătoare;

Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniile relațiilor de muncă și securității si sănătății în muncă.;

S-a urmărit în mod deosebit, verificarea respectării de către agenții economici din grupul țintă a tuturor condițiilor de muncă ale lucrătorilor.

Inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Galați au efectuat 29 controale (13 în domeniul relațiilor de muncă și 16 în domeniul securității și sănătății în muncă) și au aplicat un număr de 31 sancțiuni contravenționale (4 în domeniul relațiilor de muncă și 27 în domeniul securității și sănătății în muncă) din care 26 avertismente (2 în domeniul relațiilor de muncă și 24 în domeniul securității și sănătății în muncă) și 5 amenzi (2 în domeniul relațiilor de muncă și 3 în domeniul securității și sănătății în muncă) în valoare totală de 12.500 lei (3.000 lei în domeniul relațiilor de muncă și 9.500 lei în domeniul securității și sănătății în muncă) .

Deficiențe frecvent constatate:

  • Nerespectarea prevederilor legale referitoare la repausul săptămânal acordat salariaților;
  • Nepăstrarea la locul de muncă a copiilor contractelor individuale de muncă pentru salariații care prestau activitate în acel loc;
  • Lipsa evidenței orelor de muncă prestate zilnic de către salariați și neconsemnarea orele de început și de sfârșit ale programului de lucru în documentele de evidență a muncii prestate zilnic de un salariat în folosul angajatorului controlat;
  • Echipamentele de muncă nu îndeplineau toate cerințele de securitate și sănătate în muncă;
  • Instrucțiuni proprii incomplete;
  • Nedotarea lucrătorilor cu echipament individual de protecție;
  • Nu au fost desemnați lucrătorii care acordă primul ajutor și evacuarea lucrătorilor;
  • Nu a fost organizată corespunzător activitatea de prevenire și protecție;
  • Neefectuarea controlului medical periodic la termenul scadent.

Pentru nerespectarea prevederilor legale și a neconformităților constatate, inspectorii de muncă au dispus 35 măsuri (8 în domeniul relațiilor de muncă și 27 în domeniul securității și sănătății în muncă) pentru remedierea acestora, cu termen concret de realizare.


Distribuie articolul

You May Also Like