Platformă informatică prin PNRR la Independența

Distribuie articolul

Derulat prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de coordonator de investiţii pentru Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă – Componenta 10- Fondul Local, Investiţia I.1.2- Asigurarea Infrastructurii pentru transportul verde– ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) precum şi investiţia I.1.3. – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde- puncte de reîncărcare vehicule electrice, acest proiect de maximă importanță pentru comuna Independența a început practic cu semnarea contractului de finanţare în luna ianuarie 2023.

 “Digitalizarea serviciilor comunei Independenţa“ are ca obiectiv general al investiției, asigurarea cadrului pentru reformarea și digitalizarea instrumentelor de planificare teritorială şi urbană la nivelul autorităţii publice locale.

“Obiectul specific al investiţiei îl reprezintă realizarea unei platforme  informatice ce va conţine următoarele module:

  • Sistem de monitorizare video
  • Staţii de încărcare vehicule electrice
  • Portal cetăţeni cu funcţionarii instituţiei
  • Echipamente TIC necesare funcţionării sistemului informatic.

Valoarea totală acordată în cadrul Proiectului de Finanţare este de 2.195.407,53 lei, din care valoarea eligibilă din PNNR este de 1.844.880,28 lei , iar valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile  din PNNR este de 350.527,25 lei.

Implementarea proiectului va demara în luna ianuarie 2023, urmând a se desfăşura pe o perioadă de 18 luni, cu termen de finalizare în luna iunie 2024”, a afirmat primarul comunei Independența, Viorel Tărbuc. 


Distribuie articolul

You May Also Like