Pericol de alergii! Amenzi de până la 20 000 lei pentru neîndepărtarea ambroziei de pe terenul propriu

Distribuie articolul

Agenția pentru Protecția Mediului Galați informează că, în această perioadă, se vor face controale masiv pentru depistarea culturilor de ambrozie pe terenurile publice. Proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole au obligaţia să desfăşoare anual, în perioada cuprinsă între răsărirea acestei plante şi apariţia primelor inflorescenţe, lucrări de întreţinere a terenurilor prin diferite metode, până la sfârşitul perioadei de vegetaţie a ambroziei, astfel încât planta să nu răspândească polenul care conține multiple fragmente alergizante.

„Sancţiunile aplicabile pentru neîndeplinirea obligaţiilor stabilite de Legea 62/2018 sunt reprezentate de amenzi de la 1️000 ei, la 5️000 lei pentru persoanele fizice şi de la 10 000 lei la 20 000 lei, pentru persoanele juridice prevăzute la art. 3 din lege.

Pentru început, se va face verificarea şi identificarea terenurilor infestate, de pe raza teritorială a unităţilor administrativ-teritoriale, acțiuni întreprinse de către autorităţile administraţiei publice locale, prin agenţii agricoli angajaţi sau persoanele din cadrul acestora, desemnate prin dispoziţie a primarului. Modul în care se face prevenirea sau combaterea buruienii este lăsat la latitudinea proprietarilor și administratorilor de terenuri extravilane sau intravilane.

Potrivit legii, autorităţile administraţiei publice locale transmit o somaţie către toţi proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole unde au fost identificate focare de infestare cu buruiana ambrozia.

Ulterior, verificarea şi constatarea nerespectării obligațiilor legale în privința ambroziei se fac de către autorităţile administraţiei publice locale pe a căror rază teritorială se face controlul, prin personal împuternicit prin dispoziţie a primarului, de către poliţişti locali sau de către comisari ai Gărzii Naţionale de Mediu.


Distribuie articolul

You May Also Like

Lasă un răspuns