Noul program Start up Nation, îmbunătățit de mediul de afaceri gălățean

Distribuie articolul

Programul prin care statul român finanțează idei de afaceri cu până la 200.000 de lei ar putea suferi modificări substanțiale în ediția 2019-2020.

Mai multe propuneri în acest sens au fost deja înaintate de Patronatul Tinerilor Întreprinzători din Regiunea Sud-Est (PTIR-SE) pe adresa ministrului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat.

În opinia antreprenorilor gălățeni, unul din principalele criterii care trebuie introduse este cel al calității.

”Realizarea unei evaluări calitative a planului de afaceri stă la baza oricărui proces de selecție care implică atât fonduri de la bugetul de stat, cât și fonduri private. Antreprenorii care investesc în start-up-uri se uită atât la calitatea planului de afaceri și implicit la șansele ideii de afacere să devină sustenabilă și să aducă profit, cât și la istoricul, studiile, experiențele și pasiunile antreprenorului care propune afacerea. De obicei, start-up-urile care reușesc, sunt formate din noutatea adusă pe piață, cunoștințele tehnice și antreprenoriale ale beneficiarului de finanțare, pasiunile acestuia, echipa cu care va lucra, problema sau problemele pe care afacerea le rezolvă” susține Radu Oprea, președintele PTIR-SE, în adresa trimisă reprezentantului guvernamental.

În opinia antreprenorului gălățean, grila de punctaj a programului ar trebui completată cu o secțiune care să evalueze planul de afacere din punct de vedere calitativ.

Printre criteriile evaluate se numără analiza pieței, noutatea adusă de ideea de afacere, CV-urile echipei de proiect (însoțite de documente suport care să dovedească funcțiile și realizările din CV) și corelarea acestora cu domeniul de activitate al afacerii, analiza financiară, analiza riscurilor.

Pentru programul din 2019, antreprenorii gălățeni propun să fie avute în vedere următoarele criterii de punctaj:
• punctarea la egalitate, ca în 2018, a producției și serviciilor, concomitent cu depunctarea ideilor de afaceri din comerț pentru care există un program special.
• încurajarea investiției fondurilor nerambursabile în echipamente, utilaje și servicii de promovare, în dauna salariilor și chiriilor.
• locurile de muncă realizate în cadrul proiectului nu trebuie să fie ocupate de persoane care au avut relații contractuale cu administratorul, asociații firmei, partenerii sau rudele acestora până la gradul 4 de rudenie.
• șomerii care sunt angajați în cadrul start-up-ului, fiind considerați categorie vulnerabilă, ar trebui să nu mai fi avut relații de muncă în ultimele șase luni de la data contractului de muncă în cadrul startup-ului.
• introducerea evaluării calitative a planului de afaceri prin punctarea secțiunilor importante ale acestuia.
• punctarea CV-ului echipei de proiect, însoțit de documente justificative; în acest sens experiența în domeniul afacerii și în antreprenoriat ar putea fi punctate suplimentar.
• eliminarea datei și orei de înscriere în program. În vederea asigurării unui grad de absorbție cât mai mare a ajutoarelor de minimis, Start up Nation are nevoie de o procedură mai eficientă de intrare la finanțare a beneficiarilor din lista de rezervă, dacă unii dintre câștigătorii finanțării, care semnează contractul de finanțare, decid ulterior să nu mai implementeze planul de afacere.

Pentru ediția 2018-2019 au fost semnate la nivelul întregii țări 8.600 de contracte de finanțare prin Start up Nation, câteva sute dintre beneficiari fiind din Galați.


Distribuie articolul

You May Also Like