Începe amenajarea de platforme Ro-Ro în Portul Bazinul Nou Galați, prin Programul Transport 2021-2027

Distribuie articolul

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Transport 2021-2027, a semnat contractul de finanțare cu PBN Logistics S.A., în calitate de beneficiar, pentru finalizarea etapei II a proiectului început în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Prin contractul de finanțare nr. 17/01.02.2024, se asigură finalizarea lucrărilor de amenajare a danei si a platformei Ro-Ro în Portul Bazinul Nou Galați în vederea creșterii volumului de mărfuri încărcate/ descărcate în Portul Galați cu aproximativ 48.000 tone în primul an de exploatare, la reducerea timpilor de încărcare/descărcare și la creșterea siguranței în timpul operațiunilor portuare, se precizează în comunicatul transmis cu această ocazie
Potrivit beneficiarului, lucrările realizate în cadrul acestui contract contribuie la:
modernizarea infrastructurii portuare în vederea manipulării unui volum crescut de marfă în acord cu potențialul existent;
creșterea accesibilității la porturile dunărene și pe sectoarele transfrontaliere;
identificarea și dezvoltarea unei rețele de terminale intermodale moderne și competitive menite să stimuleze transportul intermodal.
Proiectul are în vedere investiții privind infrastructura de transport în sectorul naval (porturi maritime, căi navigabile interioare și porturi interioare) si este un proiect etapizat din perioada de finanțare 2014-2020. De asemenea, prevede lucrări la structuri existente, într-o zonă industrială existentă, antropizată, cu scopul de a facilita cele trei moduri de transport: rutier, feroviar și fluvial.

Valoarea totală eligibilă a contractului de finanțare este de 26.480.218,72 lei, din care valoarea ajutorului acordat este de 25.950.614,34 lei (98%) și contribuția proprie a beneficiarului 529.604,38 lei (2%).

Finanțarea nerambursabilă reprezintă ajutor de stat acordat în conformitate cu prevederile Schemei de ajutor de stat aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1532/2017 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiții în infrastructura portuară și în infrastructura locală intermodală/multimodală, aferentă Programului Operațional Infrastructură Mare


Distribuie articolul

You May Also Like