Fasonarea și tăierea copacilor. Precizări de la Agenția pentru Protecția Mediului Galați

Distribuie articolul

Având în vedere solicitările cetăţenilor şi instituţiilor din judeţul Galaţi privind tăierea şi fasonarea arborilor din intravilanul localităţilor, Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi face o serie de precizări în vederea clarificării unor aspecte:

Solicitările de tăiere şi fasonare a arborilor din spaţiile verzi din intravilanul localităţilor, indiferent de starea de sănătate a acestora (sănătoşi, uscaţi, scorburoşi, etc), trebuie înaintate spre soluţionare autorităţilor administraţiei publice locale (primării), în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

  • Pentru tăierea arborilor sănătoşi din spaţiile verzi, aflate pe terenurile din zonele urbane, autorităţile administraţiei publice locale, în baza deciziei luată de serviciile de specialitate din cadrul acestora, motivată şi justificată cu documente (solicitarea de tăiere, schiţa amplasamentului şi fotografii ale arborelui cu precizarea speciei, punctele de vedere ale specialiştilor în construcţii, dendrologie/silvicultură, dacă este cazul), solicită emiterea unui punct de vedere/aviz de la Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi.
    Pentru exercitarea lucrărilor de tăiere a arborilor uscaţi sau cu stare fitosanitară precară nu este necesară obţinerea punctului de vedere/ avizului din partea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Galaţi.
    ⛔️ Menţionăm că este interzisă intervenţia cu tăieri în coroana arborilor ornamentali (tei, salcâm, castan, arţar, mesteacăn, stejar) plantaţi pe spaţiile verzi din domeniul public, precum şi al celor plantaţi în aliniamente în lungul bulevardelor şi străzilor, pe terenurile din zonele urbane şi rurale, cu excepţia lucrărilor de eliminare a ramurilor uscate sau a celor care afectează siguranţa traficului pietonal şi rutier, a imobilelor aflate în apropiere, precum şi a celor de pe traseul reţelelor aeriene.
    Tăierea nucilor şi castanilor comestibili din categoria pomi răzleţi, indiferent de proprietar, se face pe baza autorizaţiei emisă de autoritatea competentă – Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Galaţi, în conformitate cu prevederile Legii 348/2003 privind legea pomiculturii, cu modificările şi completările ulterioare.

Distribuie articolul

You May Also Like

Lasă un răspuns