Ești șofer? Află cum poți contesta un proces-verbal încheiat de polițist

Distribuie articolul

Documentul pe care-l face agentul de poliție atunci când ne amendează în trafic se numește proces-verbal de contravenție, iar regulile acestuia se regăsesc în Ordonanța Guvernului nr. 2/2001: „Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia„.

Astfel, termenul pe care îl avem la dispoziție ca să contestăm în scris procesul-verbal e de 15 zile, din momentul în care polițistul ni l-a înmânat sau de când a ajuns la noi.

Plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția, iar termenul de judecată fixat de judecător nu va depăși 30 de zile.

Totodată, depunem plângerea alături de dosarul cauzei, ce conține probele pe care vrem să le folosim pentru a dovedi că avem dreptate, însoțit de  copia  procesului-verbal.

Cei care nu sunt de acord cu decizia judecătorului pot face și apel împotriva hotărârii, în maximum 15 zile de la comunicare: „Motivarea apelului nu este obligatorie. Motivele de apel pot fi susținute și oral în fața instanței. Apelul suspendă executarea hotărârii„, se precizează în ordonanță.

OG nr. 2/2001 prevede că lipsa mențiunilor privind numele, prenumele și calitatea agentului constatator, numele și prenumele contravenientului, a faptei săvârșite și a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal (altfel spus, amenda sau altă sancțiune nu au o bază legală valabilă și pot fi contestate cu succes).

Dacă polițistul își trece doar numele, iar nu și prenumele sau uită să se semneze, putem scăpa de sancțiune contestând procesul-verbal.

Reamintim că în funcție de clasele de sancțiuni prevăzute în Codul rutier, șoferii plătesc în continuare:

  • clasa I: două sau trei puncte-amendă (290 sau 435 de lei);
  • clasa a II-a: patru sau cinci puncte-amendă (580 sau 725 de lei);
  • clasa a III-a: de la șase la opt puncte-amendă (de la 870 la 1.160 de lei);
  • clasa a IV-a: de la nouă la 20 de puncte-amendă (de la 1.305 la 2.900 de lei;);
  • clasa a V-a: de la 21 la 100 de puncte-amendă (de la 3.045 la 14.500 de lei).
  • persoanele fizice pot primi doar amenzile din clasele I-IV. Clasa a V-a de sancţiuni este valabilă doar pentru persoanele juridice.

Cei care achită amenda pe loc sau în primele două zile lucrătoare de la data primirii procesului-verbal de contravenție rutieră nu plătesc decât jumătate din amenda aplicată.


Distribuie articolul

You May Also Like