Doar 2 la sută dintre microîntreprinderile gălățene pot trece la impozit pe profit în anul 2023

Distribuie articolul

Începând cu data de 1 ianuarie 2023 se abrogă Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 812 din 14 octombrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Contribuabilii care au intrat sub incidenţa prevederilor Legii nr. 170/2016, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 31 decembrie 2022, pot opta, prin excepţie de la prevederile art. 47 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru plata impozitului pe veniturilor microîntreprinderilor, potrivit titlului III din Codul fiscal, sau pentru plata impozitului pe profit, potrivit titlului II din Codul fiscal.

Analiza inspectorilor locali, raportată la datele din bilanturile contabile depuse la anul precedent, arată că, la nivelul AJFP Galați, erau un numar de 22.020 societăți comerciale plătitoare de impozit pe venitul microîntreprinderilor, din care un număr de 438 societăți comerciale au cifra de afacere cuprinsă între 500.000 și 1.000.000 euro. (deci, un procent de aproximativ 2 % din totalul platitorilor de impozit pe venitul microintreprinderilor).

Din cei 438 agenți economici care pot trece la impozit pe profit în anul 2023 ( sub rezerva faptului că datele definitive și criteriile de analiză se vor evalua și stabili cu certitudine la data de 31/12/2022), un număr de 31 de societăți comerciale (7%) înregistrează pierdere contabilă (deci acestia, dacă vor trece la impozit pe profit si vor continua să înregistreze pierdere fiscală, vor plati impozit pe profit zero).

La acestea se vor adăuga societățile care realizează preponderent venituri din consultant și management, care nu au cel puțin un salariat sau cei care optează, în condițiile legii(domeniile HORECA).


Distribuie articolul

You May Also Like

Lasă un răspuns