Declarații pe propria răspundere pentru elevi, părinți și cadre didactice

Distribuie articolul

Cadrele didactice, elevii și părinții acestora vor fi nevoiți să semneze două declarații pe proprie răspundere, prin care se obligă să nu înregistreze conținutul orelor efectuate online sau să le distribuie, a decis astăzi Ministerul Educației.


Declarațiile invocă două articole din Legea Educației și Ordinul 5545/2020 al ministrului Educației, precum și Codul Penal.


„Ca o măsură suplimentară, pentru protejarea dreptului la imagine, atât a cadrelor didactice, cat și elevilor anexăm prezentei adrese o declarație-angajament ce urmează a fi asumată de cadre didactice elevi și părinți. Acest document vine în completarea prevederilor metodologiei-cadru pentru desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal”, motivează ministrul Educației Monica Anisie, introducerea acestor declarații,


În condițiile desfășurării activităților didactice la nivelul unității de învățământ, inclusiv prin intermediul tehnologiei și al internetului în conformitate cu dispozițiile din Legea Educației naționale, înregistrarea prin orice procedee a activității didactice de către elevi sau de către alte persoane este permisă numai cu acordul cadrului didactic respectiv.


Multiplicarea sub orice formă înregistrărilor activității didactice de către elevi sau de către alte persoane este permisă numai cu acordul cadrului didactic.


DECLARAȚIA PĂRINTE\ELEV
„Subsemnatul, părinte/tutore legal al elevului… înmatriculat în…, mă oblig:
• să nu înregistrez prin nici un procedeu activitățile didactice și să nu le multiplic sunt nicio formă fără acordul cadrului didactic care conduce sau realizează activitatea respectivă
• să iau toate măsurile pentru a preveni înregistrare activităților didactice sau multiplicarea înregistrărilor acestora în absența acordului cadrului didactic care conduce/realizează activitatea respectivă.
• Declar, susțin și semnez că am luat cunoștință de întregul conținut, precum și de prevederile articolului 326 din Codul penal privind falsul în declarații.
• Părinte ……
• Elev…..”

Declarația pentru cadrele didactice

„Subsemnatul, încadrat unde unitatea de învățământ…, pe postul…, mă oblig:
• să nu înregistrez pe nici un procedeu activitățile didactice și să nu le multiplic sub nicio formă fără acordul…..
• să previn înregistrarea activităților didactice sau multiplicarea înregistrărilor acestora în absența acordului…..”

Ce spune legea despre falsul în declarații

Articolul 326 din Codul Penal prevede că „declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”.


Articolul respectiv incriminează falsul în declarații sau înscrisuri față de un funcționar public sau față de o instituție în care lucrează un funcționar public.


Distribuie articolul

You May Also Like